Motywowani do lepszej pracy

Radni powiatowi Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego, ale już kolejna uchwała, zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli wywołała kontrowersje i sprzeciw niektórych radnych. 

Ponieważ VIII sesja Rady Powiatu Wejherowskiego odbyła się 27 sierpnia, na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, sprawy oświatowe zajęły sporo miejsca w porządku obrad. Tych spraw, a dokładnie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół dotyczyła najdłuższa i najbardziej burzliwa dyskusja na sierpniowej sesji w Starostwie.

JEDNOMYŚLNIE
Wracając jednak do biblioteki, pełniącej rolę placówki miejskiej i powiatowej, prezydent zaproponował nowy projekt porozumienia między miastem i powiatem w tej sprawie.
Na mocy porozumienia kwota dotacji starostwa dla biblioteki będzie pomniejszona przez 3 lata o 200 tys. zł od kwoty bazowej. Będzie to wkład miasta w inwestycję powiatu – budowę biblioteki im. Prof. Gerarda Labudy. Umowa porozumienia jest ważna do 2015 roku.
W czasie dyskusji radny Jacek Thiel wyraził zadowolenie, że władzom miasta i powiatu udało się porozumieć w sprawie biblioteki, co z pewnością jeszcze bardziej usprawni jej działalność. Zgodni co do podpisania nowej umowy byli też wszyscy radni powiatowi, głosujący jednomyślnie za przyjęciem uchwały.

DODATKI I STAWKI
Zmiany w regulaminie, określającym zasady wynagradzania nauczycieli, referowane na sesji przez naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa w Wejherowie, Mirosława Lademanna, wywołały więcej emocji i kontrowersji.
W projekcie uchwały starosta zaproponował odwrócenie proporcji w wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, przyznawanych dyrektorom szkół oraz nauczycielom, pełniącym funkcje kierownicze. Stawki dodatku funkcyjnego będą niższe, a motywacyjnego (uznaniowego) wyższe.
Tym samym wynagrodzenie dyrektora zależeć będzie od oceny jego pracy, a ściślej jej efektów.

OBAWY I WĄTPLIWOŚCI
Radną Genowefę Małyszko niepokoi fakt, ze wynagrodzenie dyrektorów będzie zależeć od oceny starosty i jego najbliższych współpracowników. To może budzić wątpliwości i obawy o wpływ sympatii i antypatii, a nawet, jak powiedziała radna, o stosowanie kryteriów politycznych.
– Jakie gremium będzie decydowało o przyznanej stawce dodatku? – pytała Genowefa Małyszko.
Radny Jan Klawiter podkreślił, że zmiany wprowadza się za szybko i są one zbyt radykalne, a starosta Józef Reszke tłumaczył, że nie były one przygotowywane w pośpiechu, ale długo konsultowane. Odpowiadając radnej Małyszko starosta powiedział, że oceną dyrektorów zajmie się raz na pół roku 5-osobowy Zarząd Powiatu.

JAKIE KRYTERIA
Jak wyjaśniał J. Reszke, kryterium oceny będzie m.in. liczba dzieci w szkole, a wiadomo, że rolą dyrektora jest uczynienie placówki na tyle atrakcyjną, żeby dzieci lub młodzież chętnie do nie uczęszczały. Chodzi też o wysoki poziom nauczania i dobre warunki, bo to wszystko przyciąga uczniów i wpływa na decyzje rodziców.
– System, że z góry należała się jakaś kwota, a nie było motywacji, nie był dobry – powiedział starosta wejherowski. – Jeśli dyrektor będzie dobrze pracował, będzie też dobrze zarabiał. Dyrektor, który będzie miał złe wyniki, nie może liczyć na podwyżkę – dodał starosta

ZABRAKNIE STABILIZACJI?
Przeciwnego zdania jest radny Grzegorz Gaszta, który apelował o pozostawienie dotychczasowych stawek dodatku funkcyjnego.
– Czy nie można zostawić tych stawek, a tylko zwiększyć stawki dodatku motywacyjnego? – pytał G. Gaszta. – Dyrektor szkoły, który ma ważną rolę i dużę odpowiedzialność, powinien odczuwać stabilizację finansową. Tym bardziej, że już w 2010 roku dyrektorzy szkół domagali się wyższych wynagrodzeń.

MOTYWACJA MUSI BYĆ
– Jeśli dyrektor wygrał konkurs, to ma stabilizację – odpowiadał starosta. – Motywacja musi być, żeby dzieci nie uciekały do szkół w Gdyni, jak to ma często miejsce.
Idźmy teraz w jakość nauczania. Oczekujemy sukcesów. Baza już jest, teraz musi być nadbudowa – dodał Józef Reszke.
– Te zmiany zawierają możliwość podwyżki – przekonywał opozycjonistów wicestarosta Jan Domański.
Mimo kontrowersji, większością głosów przyjęto zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Przyjęte zmiany weszły w życie 1 września br., czyli z początkiem roku szkolnego.
Anna Kuczmarska

Szkoła bez uczniów
Na sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę o likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu z dniem 31 sierpnia 2012 roku, czyli za rok. Ze względu na konieczne procedury przez najbliższy rok szkolny placówka będzie formalnie istniała, ale bez uczniów i normalnych zajęć.
Wyraźny spadek zainteresowania młodzieży i dorosłych tą placówką odnotowano w roku szkolnym 2009/2010, kiedy nie wykonano naboru do Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego . Mimo prób uatrakcyjnienia oferty szkoły i zmiany nie udało się przyciągnąć do placówki młodzieży.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.