Od wieży do fundamentów

Projekt rewaloryzacji wejherowskiej kolegiaty jest realizowany stopniowo, w zależności od zdobywanych pieniędzy na ten cel. Na wszystko potrzeba aż 3,5 miliona złotych, ale dziekan ks. prałat Tadeusz Reszka cieszy się z każdej kwoty, która pozwala na podjęcie kolejnych prac, bo kościół trzeba ratować przed dalszym niszczeniem. Właśnie trwa osuszanie fundamentów i instalacja odwodnienia na dziedzińcu między świątynią a starym murem cmentarza.

– Zanim w sierpniu 2008 roku powstał dokładny program konserwatorski, podejmowaliśmy różne działania, zmierzające do odnowienia kościoła – mówi ks. prałat Tadeusz Reszka, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Wejherowie. – Zamontowane zostało m.in. nowe oświetlenie i nagłośnienie kościoła, ale najważniejszym przedsięwzięciem było zastosowanie geotermicznego ogrzewania budynku.

CIEPŁO Z ZIEMI
To ekologiczne ogrzewania jest nie tylko oszczędne, ale pozwala utrzymać stałą temperaturę i określoną wilgotność, co jest bardzo istotne dla ochrony zabytkowych wnętrz i wyposażenia.
Ksiądz Reszka jako pierwszy zdecydował się na odwierty i studnie, niezbędne do zastosowania nowoczesnej technologii doprowadzenia ciepła z naturalnego źródła. W tym wypadku energia czerpana jest z wnętrza ziemi, a doświadczenia z Wejherowa były inspiracją do zastosowania podobnej metody w Katedrze Oliwskiej.

WIEŻA Z ZEGAREM
Kilka lat temu kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej pomalowano, a odrestaurowane rzeźby św. Piotra i św. Pawła znajdujące się wcześniej nad wejściem do świątyni, umieszczono na ścianach wewnątrz.
Wymieniając już wykonane prace, nie można nie wspomnieć o wieży, odnowionej za ok. 100 tysięcy złotych. – Samo ustawienie i zestawienie rusztowań kosztowało około 45 tysięcy – przypomina ksiądz dziekan.
Dzisiaj mieszkańców i turystów cieszy widok lśniącej wieży i pięknego zegara w morskich barwach.

DOBRA INWESTYCJA
Kolejne 100 tysięcy złotych, przyznane niedawno przez władze Wejherowa pozwolą na renowację drzwi zewnętrznych oraz wykonanie nowej elewacji z przodu. W ramach tej dotacji zaplanowano tez osuszanie i impregnację fundamentów pierwszego kościoła
– Jestem wdzięczny panu prezydentowi, radnym i urzędnikom za przyznanie tych środków – mówi ks. Tadeusz Reszka. – Cenię sobie inicjatywę władz miasta i zrozumienie naszych potrzeb. Widzę tu autentyczną troskę o to, aby miasto wypiękniało. Świadczą o tym również inne inwestycje, m.in. prace w parku oraz budowa filharmonii. To wspaniałe przedsięwzięcie, inwestycja w dobry rozwój człowieka i jego wrażliwość na sztukę.

ŚWIĘCI CZEKAJĄ
Jak mówi ks. proboszcz, temu samemu służy rewitalizacja kościoła, łącząca ochronę zabytku z eksponowaniem piękna architektury, malarstwa, rzeźb.
– Robimy to dla nas i dla następnych pokoleń – mówi ks. Reszka.
Drzwi kościoła ze stuletnimi okuciami i zawiasami zostały już starannie odnowione, a dodatkowo z własnych środków parafii odnowiono też wewnętrzne wejście do świątyni. Pozostało wykonanie elewacji frontowej i zamontowanie na fasadzie dwóch kamiennych rzeźb świętych Piotra i Pawła, czekających już w kościele, przed ołtarzem.
Po zakończeniu prac na dziedzińcu za kościołem, powstanie tam nawierzchnia z kostki brukowej, uzupełniona o zieleń.
– Jestem wdzięczny parafianom za każdy dar serca, zarówno pomoc finansową, jak i pracę przy remoncie i renowacji kościoła – dodaje ks. dziekan. –Wszystkim darczyńcom i ludziom, którzy ofiarują swoją pracę chciałbym powiedzieć: Bóg zapłać.
Anna Kuczmarska

Historia kościoła
Pierwszy kościół z cegły i drewna, ufundowany przez Jakuba Wejhera, został zbudowany na sposób pruski w 1643 r. W latach 1754-1755 kościół został rozebrany, a w jego miejsce powstał nowy kościół z cegły, w stylu barokowym (ufundował go Jerzy Piotr Przebendowski). Ten jednonawowy kościół przetrwał do lat dwudziestych XX wieku. W latach 1926-1928 ks. prałat Edmund Roszczynialski rozbudował kościół o transept i prezbiterium o łącznej powierzchni ponad 500 m kw. Nowy kościół ku czci Trójcy Przenajświętszej został konsekrowany 28.10.1928 r.
Świątynia w dużym stopniu zachowała swój barokowy charakter. Wewnątrz znajdują się późnobarokowe ołtarze, rokokowa ambona, chrzcielnica oraz XVIII-wieczny kuty żyrandol z orłem polskim. Na uwagę zasługują piękne witraże z ornamentami roślinnymi, postaciami świętych oraz scenami z życia Chrystusa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.