Obrady w ratuszu

W pierwszy dzień września na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni Rady Miasta Wejherowa. Podjęli kilka ważnych uchwał, m.in. pozwalających na przygotowania do budowy podziemnego przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej. Przyznano też środki na remont elewacji czterech kamienic w śródmieściu Wejherowa.

Dzięki dotacjom z budżetu miasta, elewacja tej kamienicy oraz trzech innych doczeka się remontu.
Dzięki dotacjom z budżetu miasta, elewacja tej kamienicy oraz trzech innych doczeka się remontu.

Pilnym tematem, z powodu którego zwołano sesję nadzwyczajną, było wprowadzenie zmian w Statucie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Związek m.in. emituje bilety w metropolitalne umożliwiające poruszanie się komunikacją miejską i SKM po całej aglomeracji.
W porządku obrad znalazły się również zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego pasa drogowo-kolejowego w ciągu ul. 1 Brygady Pancernej WP, od wiaduktu przy Rondzie Solidarności do ul. Kociewskiej.
Uchwalenie zmian pozwala m.in. na kontynuację prac związanych z przygotowaniem do budowy tunelu pod torami w ul. Kwiatowej, co jest bardzo ważne dla miasta i mieszkańców. Ten temat wywołał dyskusję na sesji, ponieważ właściciel jednej z działek chciałby przy ul Kwiatowej wybudować obiekt handlowy. Ze względu na planowaną rozbudowę trakcji kolejowej SKM i budowę tunelu obiekt będzie miał utrudniony dostęp do drogi publicznej.  Inwestor złożył zastrzeżenia do planu i zabrał również głos na sesji. Zastępca prezydenta miasta Piotr Bochiński zadeklarował pomoc dla przedsiębiorcy w rozmowach z gestorami sieci komunikacyjnych, aby rozwiązać problem.  Plan został przez radnych przyjęty bez zmian większością głosów, bez głosu sprzeciwu.
Podczas tej sesji radni zadecydowali ponadto o przyznaniu czterem wspólnotom mieszkaniowym (przy ul. Sobieskiego 280 i 288, 3 Maja 9 i 12 Marca 186) dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Dzięki temu, wspólnoty mieszkaniowe jeszcze w tym roku będą mogły wykonać prace remontowe. Ponieważ zabytkowe kamienice znajdują się w centrum miasta, a prace dotyczą elewacji, poprawi się wygląd domów i ulic.
Rada udzieliła bonifikaty od ceny lokalu mieszkaniowego dla 10 rodzin zamieszkujących w zasobach komunalnych, które postanowiły wykupić mieszkania na własność.
Uchwalono też zamiany w budżecie na 2014 r., m.in. zwiększając wydatki na ograniczenie niskiej emisji, czyli likwidację dymiących pieców węglowych. Zwiększono też wydatki na oświatę i wychowanie, na remonty dróg publicznych, na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta.  

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.