Dotacje i medale

W ostatnim tygodniu wakacji, 29 sierpnia br. obradowała Rada Powiatu Wejherowskiego. Radni przyznali m.in. dotacje dla wejherowskiego szpitala, dla parafii w Górze oraz przeznaczyli środki na zorganizowanie i działalność powiatowej biblioteki w Wejherowie.

Sesja rozpoczęła się sprawozdaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z przeprowadzonych inwestycji drogowych na drogach powiatowych w roku 2014. Następnie Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu 20 500 zł Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie. Pieniądze są przeznaczone na zakup przenośnego aparatu USG. Radni przyznali również 15 tys. zł parafii rzymskokatolickiej pw. św.  Mateusza Apostoła w Górze na wykonanie części  instalacji zabezpieczenia technicznego w  kościele parafialnym. W tym obiekcie, wpisanym do rejestru zabytków, prowadzone są bardzo potrzebne prace remontowe i konserwatorskie.
Podczas ostatniej sesji w sali obrad Starostwa w Wejherowie, radni postanowili, że od 2 listopada br. w Wejherowie rozpocznie działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury. Utworzona przez samorząd powiatowy biblioteka będzie  finansowana z budżetu powiatu w formie dotacji. W tym roku na działalność placówki przeznaczono 45 tys. zł.
Decyzją Rady Powiatu, samorząd powiatowy przystąpił do działań mających na celu rewitalizację linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka i przywrócenie na tej trasie lokalnego transportu pasażerskiego i towarowego z korzyścią dla mieszkańców gminy Linia i Łęczyce.
Ponadto na sesji zmieniono statuty i nazwy powiatowych szkół, a także zlikwidowano szkolne jednostki nauczania, do których nie przeprowadzono naboru z powodu braku zainteresowania (placówki wieczorowe).
W kilku oddzielnych uchwałach Rada Powiatu przyznała medale „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” dla Alfonsa Zwary artysty plastyka z Rumi, chóru „Lutnia” z Luzina, Edwina Nawrockiego popularyzatora turystyki, Parafialnej Orkiestry Dętej przy Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi oraz dla Radia Kaszëbe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.