Odrębne obwody głosowania

2 września br. odbyła się IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa, zwołana z powodu koniecznego podjęcia uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Wejherowa odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Takie odrębne obwody utworzono w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy, w Areszcie Śledczym przy ul. Sobieskiego oraz w Domu Pomocy przy ul. Św. Jacka.
Na tej samej sesji przyjęto uchwały, dotyczące oświaty, w związku z rozpoczęciem się roku szkolnego. Jedna z uchwał dotyczy porozumienia z Gdynią o wykonywaniu transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych.
W kolejnej uchwale wejherowscy radni zatwierdzili projekt „Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. dzięki temu do szkół podstawowych w Wejherowie trafią dodatkowe środki na pomoce naukowe, gry i sprzęt komputerowy, a także na dodatkowe zajęcia.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.