Zmiany w ogródkach

Pani Aldona spotkała szkolną koleżankę. W kawiarence przy wejherowskim deptaku panie wspominały wakacyjne wyjazdy. Pani Ela pochwaliła się urlopem spędzonym na urokliwym Rodos i uśmiechając się życzliwie, zaproponowała aby wybrały się tam razem.
– Zapraszasz mnie na Rodos?! – nie dowierzała pani Aldona – Nie stać mnie na taką podróż!
– Nie martw się, droga Aldono, moje RODOS to Rodzinne Ogrody Działowe Otoczone Siatką!
W nowej rubryce pod nazwą RODOS chcielibyśmy poruszać tematy, bliskie działkowcom, m.in. dotyczące przyszłości ogrodów po wejściu w życie Ustawy o ROD, obowiązującej od 14 stycznia 2014 roku. Zaczęliśmy od żartu, ale będziemy poruszać tematy jak najbardziej poważne.

Przypomnijmy, że zmiany w prawie były niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Trybunał zakwestionował m.in. rozwiązania, określające przywileje Polskiego Związku Działkowców, w tym monopol PZD na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego.
Nowe przepisy zakładają, że Polski Związek Działkowców zostanie przekształcony w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Związek zachowa prawa do gruntów ogrodów działkowych (użytkowanie wieczyste i użytkowanie) oraz prawo do infrastruktury czy środków znajdujących się na koncie PZD.
W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy zarządy ogrodów działkowych będą musiały zwołać zebranie wszystkich działkowców, by ci zdecydowali, czy chcą pozostać w PZD, czy powołają odrębne stowarzyszenie bądź stowarzyszenia. Działkowcy będą mogli w każdej chwili wystąpić z PZD, nie tracąc prawa do działek.
Zgodnie z ustawą, ogrody są obszarami użyteczności publicznej, na których nie można mieszkać, prowadzić działalności gospodarczej czy budować altan, większych, niż przewiduje ustawa.
Nowe  przepisy dopuszczają fakt, że ogrody działkowe mogą być zlikwidowane, ale wyłącznie na cele publiczne, na przykład kiedy zachodzi konieczność budowy drogi na terenie dotychczasowych ogrodów. Wówczas zagwarantowane będzie odszkodowanie np. za altany bądź nasadzenia, a ogród będzie musiał być odtworzony w innym miejscu.
Działki mogą być dziedziczone przez współmałżonków, jeżeli oboje posiadają prawo do działki. Jeśli jeden z nich nie miał takiego prawa, będzie mógł w ciągu 6 miesięcy złożyć oświadczenie woli o chęci przejęcia nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nie upomni się o działkę, to będą mogły się o nią starać również bliskie osoby zmarłego działkowca. Na podjęcie takiej decyzji będą miały trzy miesiące. Czas ten wydłuży się do pół roku, jeśli działkowiec nie był w związku małżeńskim.
Działkowcy, podobnie jak stowarzyszenia ogrodowe, są zwolnieni od podatku od gruntu.                      
DeKa
Chętnie odpowiemy na pytania na ten temat, przesłane na adres redakcji (patrz str. 15) lub e-mailem.

Rodos – wyspa na Morzu Egejskim, położona na granicy dwóch kontynentów: Europy i Azji, należąca do Grecji. Nazwa wyspy pochodzi od starogreckiego słowa oznaczającego różę, hibiskus. Rodos nazywana jest Wyspą Róż.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.