Dobra woda z SUW „Cedron”

Przy ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie zakończono przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody „Cedron”, która jest jedynym źródłem zasilającym w wodę zbiorczy system wodociągowy miasta.

Uroczyste przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi 1 sierpnia 2014 r. Nowa stacja uzdatniania zapewni produkcję wody o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia. Dzięki modernizacji mieszkańcy Wejherowa  będą mogli korzystać z czystej i zdrowej wody w najbliższych dziesięcioleciach i w ilości zapewniającej rozwój miasta. Istotnym elementem  stacji  jest nowy układ  technologiczny uzdatniania wody, którego wysoka efektywność została już potwierdzona na innych, wcześniej modernizowanych obiektach PEWiK Gdynia. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki, sterowania i telemetrii sprawia, że podstawowe procesy, a także parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane są zdalnie i całodobowo przez służbę dyspozytorską spółki, a więc eksploatacja stacji odbywa się w trybie bez stałej obsługi. Inwestycja przyczyni się także do niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego Wejherowa.
Generalnym wykonawcą robót była firma lokalna – MEGA SA z Gdyni.
Modernizacja SUW „Cedron” trwała  od kwietnia 2013 do końca maja 2014 r. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 16 mln zł. Zadanie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków własnych PEWiK Gdynia.

Dni otwarte

2 i 3 sierpnia w godz. 10-16 będzie można zapoznać się z efektami inwestycji podczas Dni Otwartych SUW „Cedron”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.