Powiat wyróżniony

W czerwcu w Poznaniu, odbył się I Kongres Partnerstw Samorządowych, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Współpraca Międzysamorządowa „Razem dla rozwoju”.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania samorządów (jednostek samorządu terytorialnego).
Do konkursu zgłoszono porozumienie o współdziałaniu w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” (Program SAGiK), którego uczestnikiem jest 11 powiatów  województwa pomorskiego. Program (podobnie jak pozostali finaliści konkursu), poddany został ocenie ekspertów wizytujących Wejherowo 29 kwietnia b.r.
Powiat wejherowski, jako lider Programu, uzyskał w konkursie wyróżnienie specjalne, które odebrala w Poznaniu Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego. W trakcie prezentacji konkursowej dokonanej przez ekspertów podkreślono, że taka forma współdziałania powinna być szeroko rozpowszechniona.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.