Absolutorium

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za wykonaniu budżetu miasta w 2013 roku. Taką uchwałę podjęli radni na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Wejherowa, doceniając m.in. realizowane w mieście inwestycje drogowe.

Za przyjęciem absolutorium opowiedziało się 12. radnych: z Wolę Wejherowo, radny PiS i radny Mirosław Ruciński, zaś 8. radnych Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw tej uchwale. Zanim doszło do głosowania, opozycyjni „ciągnęli” dyskusję nie na temat. Zamiast o finansach dyskutowali m.in. o… jednym z wideorejestratorów, który notabene nie należy do miasta.
Lepsze finanse
Mimo obarczania samorządów przez rząd PO kolejnymi zadaniami bez odpowiedniego pokrycia finansowego, kondycja finansowa Wejherowa poprawia się. W 2013 roku dochody miasta Wejherowo wyniosły 155,9 mln zł i były wyższe od planowanych na początku roku o 2,5 mln zł. Były też o 7,9 mln zł większe od osiągniętych w 2012 roku, a więc o 5,3 proc. Wydatki ukształtowały się na poziomie 149,4 mln zł. Niskie było też zadłużenie: 26,2 proc.
W 2013 roku na inwestycje przeznaczono 21,2 mln zł. To co prawda mniej aniżeli w roku poprzednim, lecz zapewnia bardzo wysokie 12. miejsce na 123 pomorskie samorządy.
Dużo inwestycji
W 2013 r. mimo trudności, Wejherowo zyskało wiele  nowych inwestycji.
– W Polsce rok ten zaliczany był do czasu kryzysu, więc tym bardziej cieszy fakt, iż w przypadku Wejherowa był to jeden z bardziej udanych okresów – mówił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Oddana została do użytku nasza największa i najbardziej doniosła inwestycja – Filharmonia Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury. Miniony rok to, zgodnie z zapowiedziami, budowa i modernizacja ulic oraz chodników we wszystkich częściach miasta, przypomnijmy 17 ulic wybudowanych i wyremontowanych w 2013 roku. Jest to zadanie inwestycyjne prowadzone na szeroką skalę w Wejherowie. Inwestycją o strategicznym znaczeniu była przebudowa skrzyżowania ulic 10 Lutego, Sienkiewicza i św. Jana w Wejherowie. Łącznie wydatki na drogi wyniosły 8 mln 800 tys. zł. Wykonaliśmy  dokumentację projektową dla kolejnych inwestycji drogowo – komunikacyjnych, m.in. bezkolizyjnych połączeń południowej i północnej części Wejherowa
„Nie traćmy czasu
na duperele”
Po sprawozdaniu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta do ataku przystąpiła opozycja, stwierdzając m.in., że zadłużenie miasta jest zbyt wysokie. To zdenerwowało nawet radnego Mirosława Rucińskiego, obecnie radnego niezrzeszonego, poprzednio w  PO.
– Nie traćmy czasu na duperele, które nie są przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań – powiedział Mirosław Ruciński. – Radny Gafka mówi o rzekomo sporym zadłużeniu, tymczasem ja bym zaciągnął jeszcze więcej pożyczek, aby wykonać większą ilość inwestycji. Mamy teraz doskonały moment ku temu, gdyż firmy nie mają zbyt dużo zamówień, a zatem można budować w miarę tanio. Nasze zadłużenie należy do najniższych na Pomorzu.
– Obserwując działania prezydenta Hildebrandta jako mieszkaniec miasta, a także po raz ostatni jako radny, muszę stwierdzić, że to miasto naprawdę nabrało rumieńców, rozkwita i rozwija się – dodał radny Zygmunt Hazuka. – Dla mnie głównym wyznacznikiem prawidłowego wykonania budżetu jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która analizuje dochody i wydatki budżetu. RIO stwierdziło, że prezydent Krzysztof Hildebrandt kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi
Ryszard Wenta

Z oświadczenia radnych „Wolę Wejherowo” na sesji absolutoryjnej :
„Trudno nie zgodzić się z opinią, że w ostatnich latach polepszyła się jakość życia mieszkańców Wejherowa i wzrosła atrakcyjność miasta. Nikt nie może zaprzeczyć, że Wejherowo bardzo się zmieniło, wypiękniało i rozwinęło. Rok 2013 wpisuje się w sukces kończącej się kadencji 2010-2014. Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2013 r. zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. (…)
Nie uważamy, aby wydatki na promocję czy ogłoszenia prasowe były niecelowe lub nadmierne, po prostu mamy pewne ustawowe obowiązki w zakresie informowania społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie zrealizowanych inwestycji  unijnych (…)
Radni klubu „Wolę Wejherowo” konsekwentnie przez lata popierali działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i działali razem z nim. Nie dołączyliśmy do grona awanturników i malkontentów w radzie miasta, którzy tylko przeszkadzali i nie chcieli włączyć się w wykorzystanie wielkiej szansy, jaką były środki unijne. Pomimo ciągłych ataków Platformy Obywatelskiej – udało się! Dziś z satysfakcją stwierdzamy, że „Wolę Wejherowo” miało swój udział w tych pozytywnych i korzystnych dla mieszkańców zmianach, które zaszły w Wejherowie. Wspólnie z prezydentem wzięliśmy odpowiedzialność za miasto. (…)
Nie na wszystkie zadania wystarczyło środków i nie wszystko udało się zrobić, ale nie możemy dokonywać ocen w oderwaniu o rzeczywistości. Pomimo kryzysu w Polsce, nieprzyjaznej polityki rządu wobec samorządów i wielu trudności Wejherowo znów zrobił duży krok naprzód i był to krok w dobrym kierunku.”

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.