Statuteka Wejhera

Statuetka Jakuba Wejhera jest przyznawana za szczególne zasługi dla Wejherowa. Na podstawie uchwały Rady Miasta w tym roku otrzymał ją Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Poniżej rozmowa z laureatem nagrody.

– Czy Statuetka Jakuba Wejhera za „Szczególne Zasługi dla Wejherowa” jest dla pana ważnym wyróżnieniem?
– To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem doceniony i dołączyłem do elitarnego grona osób wyróżnionych Statuetką Jakuba Wejhera. Wykonuję swoją pracę i staram się robić to jak najlepiej, jednakże poczucie, że inni to zauważają jest ważne. Cieszę się, że mogę realizować wiele interesujących pomysłów w dziedzinie kultury, oświaty, opieki społecznej. Mnie i moim współpracownikom, podobnie jak prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi, przyświeca jeden cel – pomyślność Grodu Wejhera i jego mieszkańców. Nasze miasto w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, za sprawą wejherowskich samorządowców oraz pracowników miejskich placówek. Nie brakuje wśród nich osób odważnych i kreatywnych. Wspólnie staramy się, aby w Wejherowie dobrze się żyło. Mam jednak świadomość, że dużo jeszcze zostało do zrobienia. Ta prestiżowa nagroda jest także motywująca i czuję się bardziej zobowiązany do działania.
– Co uważa pan za największe swoje osiągnięcie?
– Łączę pasję z pracą zawodową, co daje mi ogromną satysfakcję. Zatem nikogo nie zaskoczę, że za największe dokonanie uważam sukces zbiorowy, będący ukoronowaniem pracy wielu osób, z którego możemy być dumni, czyli wybudowanie Filharmonii Kaszubskiej. To miejsce ważnych wydarzeń artystycznych, które dostarczają mieszkańcom wspaniałych przeżyć, a także strefa pracy twórczej i rozwijania zainteresowań, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Poza tym edukacja, od której zależy przyszłość najmłodszego pokolenia wejherowian jest najbliższa memu sercu. Bardzo się cieszę, że udało się wyremontować większość szkół oraz wyposażyć je w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i informatyczny. Przy szkołach powstały nowe i bezpieczne obiekty sportowo-rekreacyjne.
Nasze szkoły dbają również o społeczną i kulturalną aktywność uczniów, bo szkoła to nie tylko czas nauki, ale i realizacji własnych zainteresowań, dlatego oferta edukacyjna znacznie wykracza poza jej mury. Szkoły współpracują z różnymi instytucjami kulturalnymi. Jedną z nich jest Wejherowskie Centrum Kultury, które wspomaga rozwój zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży. W licznych pracowniach artystycznych, kołach zainteresowań, grupach twórczych, każdy, niezależnie od wieku, znajdzie ofertę odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom. Te starania o lepsze warunki nauki owocują wysokim poziomem edukacji, uczniowie naszych szkół osiągają sukcesy w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
– Był pan pomysłodawcą i realizatorem utworzenia wejherowskiej filii Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie w Wejherowie funkcjonuje Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa, w której utworzeniu również Pan uczestniczył.
– Wykształcenie to kapitał, w który warto inwestować, ponieważ decyduje o jakości życia i pozycji społecznej. To dobrze, że powstaje szeroka oferta edukacyjna w mieście, obejmująca wszystkie szczeble kształcenia, m.in. wyższe uczelnie. Młodzież – jej indywidualne zdolności, talenty i motywacja do działań twórczych jest przyszłością naszego miasta. Co prawda wyższe wykształcenie nie gwarantuje stałego miejsca na rynku pracy, ale konkretne umiejętności, np. znajomość języka obcego, stopień opanowania technologii informatycznych oraz elastyczność, mobilność, otwartość na innych zdobyta podczas studiów zwiększa szanse na zatrudnienie. Dobrze też, że działają prężnie dwa uniwersytety trzeciego wieku. Okazuje się, że to bardzo potrzebne placówki, cieszące się ogromnym zainteresowaniem.
– Od studentów-seniorów wiem, że bardzo ich pan wspiera. Ważną placówka w Wejherowie jest też Miejska Biblioteka Publiczna, m.in. dzięki pana zaangażowaniu, bardzo nowoczesna i zachęcająca mieszkańców nie tylko do czytania.
– Utworzenie nowoczesnej, idącej z duchem czasu „biblioteki przyszłości” było  dla mnie ważnym przedsięwzięciem. W 2007 roku zakończona została modernizacja budynku biblioteki. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego to centrum dostępu do wiedzy, informacji i kultury, biblioteka cyfrowa z audiobookami, czytelnią internetową i elektronicznymi książkami. To także aktywny ośrodek życia społecznego, gdzie odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne.
– Sentymentalnie związany jest pan z pewnym miejscem w Wejherowie…
– Wejherowski „Elektryk”, szkoła, w której przez wiele lat uczyłem, a następnie byłem jej dyrektorem. Tam zdobywałem doświadczenie pedagogiczne, nawiązywałem kontakty ze środowiskiem nauczycielskim, młodzieżą i rodzicami. Cieszyło mnie to, co najpiękniejsze w pracy nauczyciela – dzielenie się swoją wiedzą i pasją  z uczniami, z satysfakcją obserwowałem ich postępy. W głębi duszy wciąż jestem nauczycielem – odwiedzają mnie moi uczniowie – absolwenci, z których wielu osiągnęło sukces. Już jako dorośli ludzie wspominają okres szkolny, opowiadają o swoich osiągnięciach, spotykam się z ich sympatią. Relacja uczeń – nauczyciel nie kończy się wraz z wyjściem ucznia ze szkoły, towarzyszy obu stronom przez całe życie. To wszystko, czego nauczyłem się pracując w szkole, przydaje się teraz w pracy samorządowej.
– A jakie są pana marzenia?
– Moim największym marzeniem jest, aby Wejherowo w dziedzinie oświaty, kultury, rekreacji, rozwoju gospodarczego i społecznego było liderem województwa pomorskiego. Temu pragnieniu poświęcam swój czas i energię, by marzenia stały się rzeczywistością.
– Piękne marzenia. Życzę, żeby się spełniły i dziękuję za rozmowę.

Anna Kuczmarska

Bogdan Tokłowicz – zastępca prezydenta Wejherowa, pedagog, były wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, a także polityk, działacz samorządowy, ekspert ds. oświaty samorządowej, odpowiedzialny w mieście za oświatę i opiekę społeczną.
Od 1990 roku Bogdan Tokłowicz współtworzył nową organizację samorządu terytorialnego. Jako radny pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta.  Funkcję zastępcy prezydenta miasta B. Tokłowicz pełni od 1999 roku.
Aktywny uczestnik tworzenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wejherowa na lata 2007-2011 oraz 2012-2022.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.