Fundacja Jakuba Wejhera

368 rocznica powstania Wejherowa, którą mieszkańcy świętowali 28 maja, to okazja do przypomnienia historii miasta. Ciekawą opowieść o ślubach złożonych przez Jakuba Wejhera pod miejscowością Biała, w czasie wyprawy wojennej pod Smoleńsk, znają chyba wszyscy wejherowianie. Według źródeł historycznych, miasto Wejherowo powstało 28 maja 1643 r.

 

Założył je późniejszy wojewoda malborski Jakub Wejher. Zgodnie z obietnicą, złożoną Bogu i Najświętszej Marii Pannie, 368 lat temu ufundował w swych dobrach kościół ku czci Trójcy Świętej i założył klasztor św. Anny ojców franciszkanów.
PRYWATNE MIASTO
Dało to początek osadzie, która w 1650 r. zyskała przywilej miejski. Co ciekawe, Wejherowo było jedynym na Kaszubach miastem prywatnym. Podobnie jak wcześniej Gdańsk, tyle że jako ostatnie miasto na Pomorzu, otrzymało lokację na prawie chełmińskim.
KALWARIA
Założyciel miasta był również fundatorem Kalwarii Wejherowskiej z 19 kaplicami, zbudowanymi w latach 1649-1664. Kolejni właściciele miasta budowali następne kaplice. Obecnie jest ich 26. Kalwaria rozsławiła Wejherowo nie tylko na Kaszubach, będąc miejscem kultu i pielgrzymek.
RATUSZ I RYNEK
W 1650 r. powstał ratusz, rozebrany na początku XVIII wieku. Nowo wybudowana siedziba władz miejskich oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie w 1908 roku. Rynek przed ratuszem, a zarazem w sąsiedztwie kościoła farnego pełnił rolę centrum miasta.
OD RADZIWIŁŁÓW
DO KEYSERLINGKÓW
Wejherowo należało kolejno do dziedziczących je rodów magnackich: Radziwiłłów, Sobieskich oraz hrabiów Przebendowskich. Potem dobra wejherowskie przeszły w ręce angielskiego konsula w Gdańsku, Aleksandra Gibsona, który w 1790 r. sprzedał je rodzinie Keyserlingków.
Podczas zaboru pruskiego Wejherowo zmieniło nazwę. Neustadt (Nowe Miasto od 1818 r. stało się siedzibą landrata. Wejherowo było również siedzibą powiatu, który objął Sopot, Puck oraz Półwysep Helski.
POLSKIE MIASTO
10 lutego 1920 r., kiedy to na wejherowskim rynku pojawiły się oddziały Błękitnego Generała, Józefa Hallera, miasto znów stało się polskie – aż do września 1939 roku, kiedy rozpoczęła się okupacja i hitlerowski terror, przejawiający się m.in. masowymi egzekucjami w pobliskiej Piaśnicy.
Wracając do dziejów Wejherowa, warto przypomnieć, że najwcześniejsze ślady osady słowiańskiej na Zamkowej Górze pochodzą z VII-IX wieku, a w I połowie XIV w dokumentach pojawiły się pierwsze wzmianki o osadach Naniec i Śmiechowo.

Karta pocztowa z 1900 r. przedstawia Rynek z ratuszem i farą przed przebudową. Wejherowski ratusz powstał ok. 1650 roku i po kilkukrotnej przebudowie tak wyglądał w latach 1839-1906. Ta ilustracja, podobnie jak portret Jakuba Wejhera, pochodzi z albumu „Ziemia Wejherowska na dawnych pocztówkach” Beaty i Tomasza Żmuda-Trzebiatowskich, Wydawnictwo BiT w Gdańsku.
Karta pocztowa z 1900 r. przedstawia Rynek z ratuszem i farą przed przebudową. Wejherowski ratusz powstał ok. 1650 roku i po kilkukrotnej przebudowie tak wyglądał w latach 1839-1906. Ta ilustracja, podobnie jak portret Jakuba Wejhera, pochodzi z albumu „Ziemia Wejherowska na dawnych pocztówkach” Beaty i Tomasza Żmuda-Trzebiatowskich, Wydawnictwo BiT w Gdańsku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.