Okiem kamery

Dzięki rozbudowie nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie Wejherowa będzie można zainstalować 74 kamery, monitorujące miasto przez całą dobę. Zdaniem władz miasta i policji, zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców.

W Wejherowie monitoring działa od 2002 roku. Na terenie miasta działa 31 kamer, pracujących metodą analogową. Dzięki rozbudowie sieci światłowodowej, będzie można zainstalować aż 74 kamery, funkcjonojących w systemie cyfrowym. Oprócz monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w ratuszu, uruchomiono stanowisko  monitoringu miejskiego również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Przekazanie go do użytku odbyło się 9 kwietnia br.
Podczas spotkania z udziałem m.in. komendanta powiatowego policji inspektora Krzysztofa Lawera, komendanta Straży Miejskiej Zenona Hincy, sekretarza miasta Bogusława Suwary  i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Osiedlowych Henryka Jarosza,  prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyraził zadowolenie z przeprowadzonej inwestycji.
– Ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w Wejherowie, zależało nam na podłączeniu do systemu monitoringu większej liczby kamer. Stąd rozbudowa sieci światłowodowej w mieście i wybudowanie stanowiska monitoringu w komendzie policji, z którą na co dzień współpracuje Straż Miejska – powiedział prezydent Hildebrandt.
Koszt połączenia siecią światłowodową ratusza miejskiego z Komendą Powiatową Policji i budową w siedzibie policji stanowiska monitoringu wyniósł ok. 420 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu miasta.
Insp. Krzysztof Lawer podziękował za to prezydentowi Wejherowa (obaj na zdjęciu wyżej)  dodając, że dzięki kamerom oficer dyżurny ma przez całą dobę podgląd na różne miejsca w mieście. Dzięki temu policja może szybciej reagować na zdarzenia, a obraz zapisany cyfrowo pozwoli rozpoznać sprawcę oraz pociągnąć go do odpowiedzialności.
Najważniejsze, że spowoduje to spadek przestępczości, tak jak to miało miejsce wszędzie tam, gdzie wcześniej zainstalowano kamery.

BaK

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.