Wejherowo przyjazne przedsiębiorcom

Wejherowo zostało zwycięzcą drugiej edycji konkursu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” zorganizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta.

Nagrodę z rąk byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów i Ryszarda Świlskiego, etatowego członka zarządu województwa pomorskiego w imieniu prezydenta Wejherowa odbierał Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie.
– W strategii rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022 wyraźnie zaznaczony jest nacisk na rozwój działalności gospodarczej i powstawanie nowych miejsc pracy – mówi Krzysztof Hildebrandt prezydent Wejherowa. – Dążymy do stworzenia dobrych warunków do rozwoju działalności handlowo-usługowej i produkcyjnej oraz rozwoju biznesu opartego na turystyce. Dla młodych przedsiębiorców organizowany jest konkurs Pomorski Biznesplan, w 2013 roku odbyła się już IX edycja, którego organizatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie.
Pomysł zorganizowania konkursu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” zrodził się w gronie przedsiębiorców, skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza na początku 2012 roku.
Kryteria oceniania gmin, opracowała Rada Ekspertów, w której skład weszli przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy oraz byli samorządowcy. Szczegółowy kwestionariusz, zawierający blisko trzydzieści pytań, wysłano do ponad 120 gmin województwa pomorskiego.
– Ankieta dla gmin uczestniczących w projekcie „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” zawierała pytania, związane ze strategią rozwoju, budżetem, działaniem podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu – mówi Wiesława Zaleska zastępca kierownika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego UM w Wejherowie, nadzorująca działalność  gospodarczą. – W ankiecie znalazły się również pytania związane z możliwością uzyskiwania przez inwestorów lub przedsiębiorców informacji jak też podejmowaniem inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości.  

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.