Złote ciepło OPEC 2024

Konferencja w wejherowskiej Filharmonii

Dekarbonizacja ciepłowni w Wejherowie Nanicach, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych wydzielanych do atmosfery oraz zmiana źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne, prezentacja wejherowskiego OPEC oraz jak przygotować się do wykorzystania powstającej na Pomorzu elektrowni jądrowej to tematy drugiej Konferencji Klienta i Rynku Ciepła „Złote Ciepło OPEC 2024”.

 

Druga konferencja „Złote ciepło OPEC 2024”, jak wyjaśniła Iwona Kozłowska, rzecznik PR OPEC, była okazją do podsumowania minionego sezonu grzewczego, podziękowania klientom i przedstawienia planów inwestycyjnych OPEC. W spotkaniu, które toczyło się w szerokim gronie klientów OPEC, przedstawicieli samorządów, partnerów biznesowych i społecznych, wziął udział m.in. Emil Rojek, wicewojewoda pomorski.
Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych, po przyjęciu Strategii przez OPEC na lata 2023-2040 miasto Wejherowo konsekwentnie wspiera działania spółki zmierzające do transformacji energetycznej.
– Już w poprzedniej kadencji zmieniliśmy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie siedziby OPEC w Wejherowie, umożliwiając w ten sposób prowadzenie dalszych inwestycji i kolejnych rozwiązań ekologicznych. Miasto przekazało także grunty, na których będzie realizowana nowa inwestycja – wyjaśnił Arkadiusz Kraszkiewicz.
Prezes OPEC Wojciech Folejewski poinformował, że spółka bardzo inwestuje w Wejherowie. Poza rozwojem sieci, z bieżącymi podłączeniami budynków i modernizacją Ciepłowni Nanice, OPEC przystępuje do dekarbonizacji tej ciepłowni. Inwestycja ma na celu ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji dwutlenku węgla i zastąpienie pieców węglowych niskoemisyjnymi źródłami ciepła. W rezultacie, w ciągu kilku lat emisja gazów w ciepłowni zostanie zredukowana nawet o 90 proc.
Uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczących funkcjonowania ciepłowni w Wejherowie, jej modernizacji a także tego, jak wygląda wzorcowy rynek ciepłowniczy w Danii.
W panelu dyskusyjnym, w którym moderatorem był Wojciech Folejewski, prezes OPEC, poświęconym przygotowaniom do wykorzystania powstającej na Pomorzu potęgi nadprodukcji energetycznej wzięli udział: wicewojewoda Emil Rojek, dr Paweł Ziółkowski z Politechniki Gdańskiej, Piotr Stępkowski – zastępca prezesa Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jarosław Jędrzejewski – dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Jacek Tomczak – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie i Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.
Podczas konferencji wręczono statuetki Złote Ciepło OPEC, które otrzymali m.in. partnerzy z Wejherowa: Urząd Miejski w Wejherowie (szczególny klient w zakresie współpracy w działaniach proklimatycznych), Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (największy odbiorca usług OPEC na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego), Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (Największy podłączony obiekt w Wejherowie – CIS „Wodne Ogrody”), Nadmorska Grupa Medialna, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w i Wejherowskie Centrum Kultury.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.