PO-PiSowe problemy z demokracją

Bałagan, chaos i „białoruskie standardy”, czyli sesje Rady Miasta Wejherowa po nowemu

W ostatni poniedziałek po raz trzeci w bieżącej kadencji obradowali radni miasta Wejherowa. Przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Szczygieł (PO), wbrew statutowi miasta, nie skonsultował i nie ustalił terminu obrad z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. Co więcej, zwołał sesję w innym terminie niż pierwotnie zapowiadał… Efektem takiego zachowania było uniemożliwienie prezydentowi miasta uczestnictwa w sesji, gdyż w tym samym czasie uczestniczył on w ważnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, którego jest członkiem. Zarząd ZMP dyskutował i opiniował kluczowe zmiany przepisów, dotyczące mających wpływ na finansowanie samorządów w naszym kraju. To tylko jeden z przykładów, gdyż większość sesji, która trwała prawie 9 (!) godzin i zakończyła się przed północą, to obraz chaosu i bałaganu, wynikającego z braku odpowiedniego przygotowania i prowadzenia sesji przez przewodniczącego A. Szczygła oraz ekscesów prowokowanych przez koalicję PO-PiS-Konfederacja.

 

Wyraźne emocje wyczuwalne były przy procedowaniu planu pracy Komisji Rewizyjnej, zmianie statutu Gminy Miasta Wejherowa oraz projektu uchwały dotyczącego składów komisji stałych Rady Miasta.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przypominał szukanie tzw. haków na prezydenta K. Hildebrandta przez obecną jednoosobową większość w Radzie Miasta (koalicja PO-PiS-Konfederacja). Przez tę właśnie większość plan pracy Komisji Rewizyjnej został po długiej dyskusji przyjęty, ale ta sama większość, która przyjęła plan, w kolejnym projekcie uchwały kolejny raz siłowo uniemożliwiła radnym Wolę Wejherowo pracę w tejże Komisji Rewizyjnej. Radnym koalicji PO-PiS-Konfederacja chodzi zapewne o to, aby poprzez taki skład osobowy komisji manipulować wynikami głosowań, co nie ma nic wspólnego z demokracją. Takie zachowanie, rodem zza wschodniej granicy, jest pogwałceniem wszelkich standardów demokracji przez koalicję PO-PiS- Konfederacja w Radzie Miasta Wejherowa oraz wszelkich dobrych obyczajów panujących w Radzie od 34 lat… Dotychczas nigdy się nie zdarzało, aby radni uniemożliwiali innym radnym pracę w komisjach.

Koalicja PO-PiS -Konfederacja prowokuje awantury

Wspomniany projekt uchwały dotyczący zmian w statucie miasta (autorstwa „przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej”) był kolejnym przykładem pogwałcenia demokracji i szykanowania radnych Wolę Wejherowo przez koalicję PO-PiS-Konfederacja. Możliwość wyłączania mikrofonu czy usadzania radnych wg uznania Przewodniczącego Rady, radni Wolę Wejherowo określili jako „białoruski standard” oraz wprowadzanie kolejnych siłowych rozwiązań do pracy Rady. Czy radni koalicji PO-PiS-Konfederacja nie mają argumentów, nie potrafią dyskutować i muszą się uciekać do rozwiązań siłowych?
Radni Wolę Wejherowo projekt uchwały nazwali „prawnym potworkiem” i podkreślali, że został złożony wbrew przepisom ustawowym i statutowym, ponieważ „przewodniczący klubu” nie posiada inicjatywy uchwałodawczej w żadnym zakresie. Takie zachowanie świadczy nie tylko o łamaniu przepisów prawa, ich nieznajomości, ale także o braku zdolności obecnej większości w Radzie (koalicji PO-PiS-Konfederacji) do jakichkolwiek rozmów i współpracy czy wspólnej pracy na rzecz mieszkańców Wejherowa.
Co więcej, podczas sesji, bez wcześniejszej dyskusji na komisjach, radni PO-PiS-Konfederacji wprowadzili nowe zapisy do zmiany statutu w zakresie funkcjonowania Komisji Rewizyjnej. Radni nie zostali wcześniej zapoznani z tymi zmianami, nie mogli ich wcześniej rzetelnie dyskutować. Podobnie było z projektami uchwał typującymi kandydatów Rady do Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki oraz do Związku Miast Polskich. Takie zachowanie radnych koalicji PO-PiS-Konfederacja prowadzi do ekscesów na sesji.

Szczyt absurdu

Z zaskoczenia, bez konsultacji, ok. godz. 21:30 (w siódmej godzinie obrad) przewodniczący A. Szczygieł wprowadził pod głosowanie zmiany do porządku obrad w tym zakresie przedłużając sesję Rady Miasta niemal do północy i potęgując bałagan oraz zamieszanie.
Szczyt absurdu nastąpił w momencie, w którym radni zdecydowali o zdjęciu ostatniego z tych projektów z porządku obrad, by po chwili przewodniczący A. Szczygieł wprowadził go ponownie pod porządek obrad jako kolejny nowy projekt uchwały… Taka demokracja „po naszemu”.

 

Jacek Gafka, Przewodniczący Klubu Radnych Wolę Wejherowo

– Od początku bieżącej kadencji 11 radnych PO-PiSu-Konfederacji znacząco obniżyło standardy pracy Rady Miasta Wejherowa. Przewodniczący Rady A. Szczygieł nie potrafi ani organizować ani rzetelnie realizować prac Rady. Jego klubowi koledzy wprowadzają projekty uchwał z zaskoczenia, bez rzetelnej dyskusji, bez jakichkolwiek rozmów, konsultacji i współpracy. Nie widać, aby myśleli o realizacji pozytywnych rzeczy dla mieszkańców, tylko sprawiają wrażenie gry w jakimś teatrze… Myślę, że nie po to wybrali ich mieszkańcy i mam wrażenie, że takim zachowaniem radni egzotycznej koalicji PO-PiSu oszukali swoich wyborców. Sesje trwają wiele godzin, a A. Szczygieł nie do końca potrafi zapanować nad własnymi emocjami, a co dopiero nad przebiegiem sesji Rady Miasta. Nigdy standardy pracy radnych nie zostały sprowadzone do tak niskiego poziomu. Koalicja PO-PiS-Konfederacja nieustannie prowokuje niepotrzebne ekscesy i wprowadza białoruskie standardy, łamiąc wszelkie dobre obyczaje z minionych 34 lat wejherowskiego samorządu.
Apeluję do radnych PO-PIS-Konfederacji o głęboką refleksję, szacunek do samorządu, urzędu, radnych a przede wszystkim do własnych wyborców. To oni będą oceniać efekty tych PO-PiSowych ekscesów.

 

Wejherowscy radni podczas sesji zajmowali się m.in.: bieżącymi zmianami budżetowymi, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Wejherowa, dotacjami na sfinansowanie prac konserwatorskich dla kamienicy przy ul. Klasztornej 3, przystąpieniem do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 czy też Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot.
Ponadto przyjęli Raport z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku ubiegłym czy też Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2023 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.
Dyskusja momentami bywała ostra, uchwały zostały ostatecznie przyjęte przez radnych.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.