Prezydent Wejherowa w Radzie Metropolii

Spotkanie członków stowarzyszenia

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa znalazł się w 12-osobowej Radzie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska została przewodniczącą Rady, a zastępczyniami dwie prezydentki: Aleksandra Kosiorek z Gdyni i Magdalena Czarzyńska-Jachim z Sopotu.

 

Członkowie OMGGS przyjęli Strategię Metropolii do 2030, która określa działania przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak ochrona klimatu i wspólne planowanie inwestycji, sprawny transport oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego metropolii.
Na pierwszym spotkaniu po kwietniowych wyborach samorządowych spotkali się wszyscy członkowie OMGGS. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 61 samorządowców – 3 miasta na prawach powiatu, 10 gmin miejskich, 10 gmin miejsko-wiejskich, 29 gmin wiejskich i 9 powiatów. W nowej kadencji samorządami będzie kierować 12 kobiet i 49 mężczyzn.
OMGGS działa w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. Integruje nie tylko samorządowców, ale także polityków oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i nauki.
Dzięki współpracy metropolitalnej i wsparciu ze środków unijnych pomorskie samorządy zrealizowały do tej pory ponad 200 inwestycji o łącznej wartości 3,7 mld zł. Są to m.in. węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, odnowione budynki, zrewitalizowane dzielnice, nowy tabor, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 metropolia zrealizuje kolejnych 120 projektów. Będą to m.in. budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół i przedszkoli, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł.

 

Nowi członkowie Rady OMGGS:

Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Aleksandra Kosiorek – prezydent Gdyni, Magdalena Czarzyńska-Jachim – prezydent Sopotu, Bogdan Łapa – starosta kartuski, Janusz Wróbel – burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa, Jacek Michalski – burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jarosław Białk – starosta pucki, Jarosław Litwin – burmistrz Lęborka, Mirosław Augustyn – starosta tczewski, Leszek Sarnowski – starosta sztumski, Piotr Szwedowski – starosta malborski.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.