Radni Powiatu Wejherowskiego wybrali Prezydium i Zarząd VII kadencji

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego VII kadencji radni wybrali skład Prezydium Rady oraz Zarządu Powiatu na lata 2024-2029. Starostą Wejherowskim został Marcin Kaczmarek, mieszkaniec Rumi i radny z 10-letnim stażem.

 

Dnia 6 maja br. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wejherowskiego VII kadencji. Obrady zgodnie z tradycją rozpoczął radny senior – Krzysztof Krzemiński. Następnie radni wyłonieni w kwietniowych wyborach samorządowych odebrali nominacje i złożyli ślubowanie oraz wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory wewnątrz rady.
W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego na kadencję 2024-2029. Funkcję tę objął Krzysztof Bober z Luzina. Stanowiska wiceprzewodniczących Rady przypadły Jolancie Król z Rumi i Kazimierzowi Bistroniowi z Luzina.
Starostą Wejherowskim został Marcin Kaczmarek, doświadczony samorządowiec z Rumi. Nowo wybrany włodarz w minionej kadencji był radnym Rady Miejskiej Rumi i sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej, zastępcy przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa oraz członka Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji.
– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym za zaufanie i powierzenie mi funkcji starosty. Zamierzam skupić się na zrównoważonym rozwoju całego powiatu. Szczególną uwagę zamierzam poświęcić pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, w tym środków unijnych – powiedział po wyborze Starosta Wejherowski Marcin Kaczmarek.
Wicestarostą wybrano Witolda Reclafa, który piastował to stanowisko w kadencji 2014-2018.
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego uzupełniono jeszcze o trzech etatowych członków. Na funkcję tę zostali wybrani: Iwona Szczygieł, Marek Budnik i Marcin Drewa.

Kolejna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, na której ustalony zostanie skład komisji Rady odbędzie się 17 maja br.

 

Skład Rady Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2029:

Kazimierz Bistroń, Krzysztof Bober, Marek Budnik, Tomasz Bujak, Anna
Dąbrowicz, Jacek Drewa, Marcin Drewa, Grzegorz Grinholc, Krystyna Grubba,
Daniel Hadam, Anna Jakubkowska, Anna Jamróz-Szadaj, Arkadiusz Janor,
Jolanta Król, Krzysztof Krzemiński, Waldemar Kunz, Gabriela Lisius, Danuta
Milewczyk, Ewa Pasieczna, Piotr Pelcer, Witold Reclaf, Robert Siewert, Piotr
Skurzyński, Alicja Skwarło, Natasza Sobczak, Andrzej Soboń, Kinga
Szczepankowska, Iwona Szczygieł, Jacek Thiel.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.