O bezpieczeństwie w powiecie

Ubiegłotygodniowa sesja Rady Powiatu Wejherowskiego obfitowała w sprawozdania różnego rodzaju służb za miniony rok. Ich kierownicy twierdzili z dumą, że statystyki bezpieczeństwa poprawiły się. W niektórych przypadkach dość znacznie.

Radny Jacek Thiel pytał o współpracę pomiędzy policją a strażą miejską. Fot. R. Wenta
Radny Jacek Thiel pytał o współpracę pomiędzy policją a strażą miejską. Fot. R. Wenta

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie zatrudnia 373 osoby, w tym 322 policjantów w służbie czynnej. Na koniec ub. roku dysponowała 40 wakatami mimo, że podczas naborów młodzi ludzie wręcz szturmują stanowiska rekrutacyjne.
– Wakaty biorą się stąd, że policjanci odchodzą na emeryturę lub przechodzą do innych jednostek. Nowych ludzi czeka kilkumiesięczny kurs, zanim trafią do służby. To właśnie w czasie ich szkolenia występują niedobory kadrowe – stwierdził mł. insp. Mariusz Świniarski, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.

Skuteczni policjanci z Luzina, Łęczyc i Gniewina
W 2013 roku wejherowscy stróże porządku mogli pochwalić się wykrywalnością na poziomie 64,2 proc., podczas gdy dla województwa pomorskiego wskaźnik ten wynosił 62,7 proc.
Najbardziej skuteczni są policjanci z Luzina, Łęczyc i Gniewina. Najniższe parametry wykrywalności zanotowano w przypadkach kradzieży pojazdów (zaledwie 12 proc.), włamaniach (29 proc.) i kradzieżach (40 proc.).Na terenie powiatu wejherowskiego wzrasta przestępczość narkotykowa. W ub. roku zatrzymano aż 100 osób, w wieku od 16 do 32 lat.

Mł. insp. Mariusz Świniarski przedstawił sprawozdanie z działań policji w minionym roku.           Fot. R. Wenta
Mł. insp. Mariusz Świniarski przedstawił sprawozdanie z działań policji w minionym roku. Fot. R. Wenta

Kosztowne mecze
Kłopotem dla policji i kosztami dla społeczeństwa okazały się być mecze piłkarskie, w przypadku Wejherowa – wejherowskiego Gryfa. Odnotowano na nich 5 przestępstw oraz 5 wykroczeń. Dodatkowo koszt zabezpieczenia meczów oraz konwojowania kibiców wyceniono na 104 tys. zł. Oddelegowani tam policjanci nie mogli pełnić normalnych dyżurów.
Wejherowscy policjanci byli świadkami ponad 29 tys. wykroczeń (nie wliczając drogowych). Nie wszystkie z nich kończyły się mandatami karnymi, a jedynie pouczeniami. Do interwencji domowych wyjeżdżano 2939 razy. Stwierdzono 269 przypadków przemocy w rodzinie.
– Na drogach było bezpieczniej aniżeli w latach poprzednich. Wyjeżdżaliśmy do 1201 kolizji oraz 182 wypadków. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na drodze krajowej nr 6, gdzie odnotowaliśmy ich 433, co stanowi aż 31 proc. ogółu. Wśród 31 tys. kierujących badanych alkomatem, u 113 osób stwierdzono jazdę na podwójnym gazie – dodał mł. insp. Świniarski.

Dobra współpraca
Radny Jacek Thiel pytał o współpracę policji w Wejherowie ze strażą miejską oraz niepokojący 50-procentowy wzrost wypadków drogowych. Usłyszał, że współpraca jest bardzo owocna, zaś działania strażników bardzo pomocne i potrzebne. Dzięki wsparciu SM, policjanci zajmują się poważniejszymi sprawami i szybciej docierają do miejsca zdarzenia. Faktycznie na drogach w powiecie wejherowskim w 2013 roku doszło do 182 groźnych wypadków drogowych, czyli ich liczba wzrosła niepokojąco o 50 proc. do roku poprzedniego.

Mniej interwencji Straży Pożarnej
Na tej samej sesji rok 2013 podsumowała Państwowa Straż Pożarna z Wejherowa. Liczba zdarzeń w stosunku do ub. roku wyraźnie spadła.
– Jednostki wyjeżdżały 1423 razy, w tym do 474 pożarów, 906 zagrożeń miejscowych (wypadki, podtopienia itp.) oraz 43 fałszywych alarmów. Kilkaset mniej wyjazdów wiąże się z mniejsza liczbą zdarzeń. W 2012 roku, tylko jednego dnia, nasze pojazdy wyruszały na ratunek ponad 100 razy do usuwania skutków podtopień. W 2013 roku tego rodzaju sytuacji było o wiele mniej. Liczba interwencji zależy od wielu czynników zewnętrznych – mówił mł. bryg. Jacek Nowak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej w Wejherowie.
Ubiegłoroczny budżet PSP w Wejherowie zamknął się kwotą 8,7 mln zł, z czego 6,7 mln zł przeznaczono na płace, 1,3 mln zł na wydatki rzeczowe oraz 0,7 mln zł na inwestycje. Strażacy dysponują 9 wozami bojowymi (5 w Wejherowie i 4 w Rumi). Średni wiek pojazdu wynosił 6 lat.

Pomoc druhów OSP
Mocnym ramieniem zawodowców są strażacy ochotnicy, których w powiecie wejherowskim jest 1340. Brali oni udział w 964 akcjach (PSP w 1636). Łącznie w różnego rodzaju zdarzeniach wzięło udział 4930 strażaków ochotników (5387 z PSP). Druhowie oskupieni są w 34 jednostkach OSP, które dysponują 67 wozami bojowymi.

Badania wody
O sytuacji sanitarnej na terenie powiatu mówiła lek. med. Ewa Banasik, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.
– Na terenie powiatu jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 73 wodociągach. 149 tys. osób zaopatrywanych było w wodę o właściwej jakości, zaś 50 tys. w nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym, lecz warunkowo dopuszczoną do spożycia do 31 marca 2014 roku. Ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu może powodować brudzenie prania i armatury sanitarnej oraz niepożądany smak napojów, jednak nie dyskwalifikuje tej wody do spożycia – mówiła Ewa Banasik.
W ub. roku Sanepid wykonał 368 badań laboratoryjnych wody, z czego 51 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym. Wydano 9 decyzji na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, a dotyczyły one wodociągów Szemud, Lublewko, Brzeźno Lęborskie, Świchowo, Sychowo (zakazano spożywania wody w stanie surowym). Administratorzy wodociągów przeprowadzili skuteczne działania, m.in. dezynfekcję i intensywne płukanie sieci.
Wydano ponadto 1 decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu lokalnego Kętrzyno ze względu na skażenie wody bakteriami Escherichia coli oraz 1 decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu w Sopieszynie.

Ryszard Wenta

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.