Powiat i Miasto Wejherowo wspólnie wyremontują drogi

Rozbudowa ul. Reformatów i Kościuszki, remont ul. Rzeźnickiej i Św. Jana, przebudowa ulic: 12 Marca, Chopina, Sobieskiego, Sucharskiego i Strzeleckiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego z przebudową skrzyżowania z ul. Myśliwską – to inwestycje na drogach powiatowych, które realizować będą wspólnie Miasto Wejherowo i Powiat Wejherowski. Podpisane w tej sprawie porozumienie przyczyni się do większego bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

 

Powiat Wejherowski oraz Miasto Wejherowo będą wspólnie realizować kolejne zadania drogowe i ubiegać się o dofinansowanie poszczególnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz partycypować w kosztach. W ramach współpracy w latach 2024-2028 samorządy zrealizują kolejne zadania drogowe i będą je wspólnie finansować przekazując po 50 proc. wkładu własnego kosztów inwestycji. Dokument w tej sprawie podpisali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel.
Włodarze obu samorządów podkreślają, że dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych i współdziałaniu można szybciej i skuteczniej oraz przy mniejszym nakładzie finansów realizować więcej projektów drogowych, co wpływa na poprawę stanu dróg.
– Naszym priorytetem zawsze była współpraca z miastem i z gminami, bo wiemy, że jeżeli wspólnie realizujemy inwestycje, można ich wykonać znacznie więcej – podkreśla starosta wejherowski Gabriela Lisius. – W Wejherowie udało się nam się już zrealizować wiele zadań i chcielibyśmy wyznaczyć cele na kolejne lata. W myśl podpisanego porozumienia realizować będziemy duże inwestycje na kolejnych drogach w Wejherowie wspólnie z Miastem Wejherowo.
– Dzięki dobrej współpracy miasta z powiatem zmieniamy w mieście drogi, ta infrastruktura jest coraz nowocześniejsza, budujemy ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Przykładem są ulice: Tartaczna, Przemysłowa czy Inwalidów Wojennych z rondem w ul. Sobieskiego. Ta przestrzeń wokół nas wygląda zupełnie inaczej. Cyklicznie staramy się ustalać z powiatem kolejne zadania, które będziemy wspólnie realizować.

 

Inwestycje, które miasto wspólnie z powiatem zrealizuje w latach 2024-2028 w ramach porozumienia:
• Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reformatów i Kościuszki wraz z budową ronda w ulicy Reformatów
• Przebudowa drogi powiatowej ul. Chopina wraz z budową ścieżki rowerowej.
• Remont drogi powiatowej ul. Rzeźnickiej i Św. Jana oraz ul. 12 Marca wraz z chodnikami i zatokami postojowymi
• Przebudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego i ul. Sucharskiego
• Przebudowa drogi powiatowej ul. Strzelecka
• Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze powiatowej ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Myśliwską
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.