Wsparcie dla stowarzyszeń

Podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych, w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na 2024 r. W tym roku na ten cel przeznaczono aż 270 tys. zł. Dzięki tym środkom realizowane będą imprezy kulturalne, sportowe, działania edukacyjne oraz projekty służące aktywizacji osób niepełnosprawnych.

 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się uroczyste wręczenie umów grantowych. Spośród zgłoszonych ofert wsparcie otrzymało 100 przedsięwzięć. Dotacje przyznano na realizację zadań m.in. w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz turystyki i krajoznawstwa.
– W ramach ogłaszanego co roku konkursu grantowego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na działania skierowane do lokalnej społeczności. W ten sposób realizowane są znane i lubiane wydarzenia, z których wiele wpisało się już na stałe do kalendarza imprez powiatowych, m.in.: Konkurs Haftu Kaszubskiego, Maraton Pieśni Patriotycznej w Pałacu czy Festiwal Biegowy Ultra Way. Każdego roku pojawiają się także nowe propozycje odpowiadające na potrzeby mieszkańców – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej środków, bo aż 132.750 zł przeznaczonych zostało na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 45.500 zł.
Na zadania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano 27.500 zł, a na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych 27.000 zł.
Środki zostały przekazane także na ochronę i promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 14.050 zł czy ratownictwo i ochronę ludności 6.000 zł.
– Od ponad dwudziestu lat wspieramy organizacje pozarządowe, które aktywnie włączają się w życie społeczne powiatu i każdego roku organizują ciekawe przedsięwzięcia – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
Warto zaznaczyć, że na terenie powiatu wejherowskiego systematycznie roście liczba organizacji pozarządowych, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.