Miasto wspiera aktywnych mieszkańców

Dotacje dla organizacji społecznych

Wsparcia miasta otrzymało trzynaście stowarzyszeń, które realizacją zadania publiczne w różnych obszarach działalności. Organizowane przez stowarzyszenia społeczne i kluby sportowe wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane są do różnych grup społecznych: dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów.

 

Fot. Urząd Miejski
Fot. Urząd Miejski

Przedstawiciele 13 stowarzyszeń i klubów podpisali z prezydentem Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w 2024 roku. Prezydent Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że miasto co roku wspiera organizacje społeczne przyznając dotacje na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności.
Głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska. Prezydent podziękował przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych za ich codzienną działalność, aktywność, pasję i zaangażowanie na rzecz wejherowian.
Jak podkreślili wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń i klubów, przyznane dotacje pozwalają im na realizację różnego rodzaju zajęć na rzecz wejherowian.

 

Suma zawartych ostatnio umów opiewa na kwotę 89 000 złotych.
Łącznie prezydent przyznał na bieżący rok dotacje dla 46 organizacji społecznych w kwocie 1 060 000 złotych
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.