Wspólnie wybudują drogi

Powiat Wejherowski i Gmina Wejherowo

Powiat Wejherowski oraz Gmina Wejherowo będą wspólnie realizować kolejne zadania drogowe i dzielić się po połowie kosztami. To efekt podpisanego porozumienia pomiędzy samorządami, które przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno kierujących, jak i pieszych.

 

Na zdjęciu od lewej: Robert Lorbiecki - dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, Wicestarosta Jacek Thiel, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski.
Na zdjęciu od lewej: Robert Lorbiecki – dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, Wicestarosta Jacek Thiel, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski.

W latach 2024-2028 w ramach współpracy Powiat Wejherowski oraz Gmina Wejherowo zrealizują ważne inwestycje drogowe na drogach powiatowych na terenie gminy Wejherowo. Stosowne porozumienie podpisali Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wicestarosta Jacek Thiel oraz Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski.
– Od lat realizujemy wspólnie z gminami większe zadania drogowe i występujemy o dofinansowania zewnętrzne. Dzięki takim działaniom możemy szybciej i skuteczniej oraz przy mniejszym nakładzie środków realizować więcej projektów drogowych, co wpływa na poprawę stanu powiatowej infrastruktury drogowej – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisus.
W ramach porozumienia partnerskiego powiat przekaże dokumentację projektową oraz udzieli pomocy finansowej gminie w wysokości 1,3 mln zł na wykonanie remontu drogi powiatowej Wejherowo – Zbychowo – Reszki na odcinku przez miejscowość Gniewowo oraz Zbychowo – Reszki o długości 2,3 km.
– To była droga powiatowa, która została przekazana w zeszłym roku gminie, ale ponieważ wcześniej zobowiązaliśmy się, że będziemy wspólnie realizować to zadanie, więc dotrzymujemy obietnic. Na ostatniej sesji radni przyznali środki na tę inwestycję, dlatego już niedługo podpiszemy umowę z wykonawcą i ruszą prace remontowe – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
Kolejne projekty będą dotyczyć budowy drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ulicą Zbychowską i Kaszubską w Zbychowie, przebudowy na odcinku Gowino – Pętkowice oraz Dąbrówka Młyn – Gowino oraz rozbudowy drogi powiatowej Rybska Karczma – Góra.
– To kolejne zadania, które są w trakcie projektowania i na które mamy już pozwolenia na budowę. Chcemy je realizować w przyszłej kadencji. Wśród tych projektów jest przebudowa drogi Nowy Dwór – Zbychowo wraz z budową chodnika. Od wielu lat mieszkańcy domagali się tej inwestycji od Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo była to droga wojewódzka, a po przejęciu przez powiat chcemy ją przebudować zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Będziemy również rozbudowywać drogę na odcinku Rybska Karczma – Góra w ramach środków, które mamy otrzymać w związku z inwestycjami związanymi z budową elektrowni jądrowej. Efektem tych prac będzie m.in. powstanie ronda na ulicy Lipowej w Kniewie – wyjaśnia Wicestarosta Jacek Thiel.
Wszystkie te zadania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wejherowo i Powiatu Wejherowskiego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.