Na projekty i wydarzenia, służące integracji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu wejherowskiego działające na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przeznaczą na realizację zdań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych z powiatu na realizację projektów i wydarzeń związanych z integracją osób niepełnosprawnych. Wśród umów, które otrzymały wsparcie znalazły się projekty sportowe, kulturalne, wycieczki integracyjne i okolicznościowe.
– W tym roku ponad 200 tys. zł trafiło do siedemnastu organizacji pozarządowych z powiatu, dzięki czemu zrealizowanych zostanie 30 projektów, w których weźmie udział ponad 1500 osób – zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Samorząd Powiatu Wejherowskiego otrzymał w 2024 roku blisko 10 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Największą część środków z tegorocznej puli Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła na dofinansowanie tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej (blisko 4 mln zł), dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (2,2 mln zł), dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (2 mln zł) oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (850 tys. zł).
– Te środki mają poprawić jakość życia naszym mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności w różnych sferach życia osobom z niepełnosprawnościami i wspieranie ich w codziennym funkcjonowaniu, to jeden z priorytetów naszej polityki społecznej – zaznacza Wicestarosta Jacek Thiel.

 

Środki z PFRON trafiły m.in. do: Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie działającego przy Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy, Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych „TON” z siedzibą w Luzinie, Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego ,,START” z siedzibą w Wejherowie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Rumi, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Redzie oraz Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.