Bezpieczeństwo mieszkańców jest mi szczególnie bliskie

Rozmowa z TOMASZEM GROTHEM – Przewodniczącym Komisji Samorządów i Bezpieczeństwa Rady Miasta Wejherowa

 

– Czym zajmowała się kierowana przez Pana komisja?
– Głównym zadaniem Komisji jest analizowanie i opiniowanie spraw przekazany przez Prezydenta Miasta Wejherowa, Radę lub samych mieszkańców w zakresie między innymi oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta, współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną oraz opiniowanie projektu budżetu miasta. W pracach komisji uczestniczy m.in. kierownik wydziału bezpieczeństwa, bardzo często komendanci Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. Zapraszani są oczywiście mieszkańcy, aby przedstawili i przekazali komisji problemy związane z bezpieczeństwem, gdzie wspólnie staramy rozwiązać się przedstawione problemy.

– Tematyka bezpieczeństwa jest Panu dobrze znana w racji wykonywanego zawodu?
– Tak, z zawodu i wykształcenia jestem ratownikiem medycznym i dlatego sprawy bezpieczeństwa mieszkańców są mi szczególnie bliskie. Swoje doświadczenie zawodowe pracując jako ratownik w pogotowiu ratunkowym, wykorzystałem do organizowania oraz prowadzenia dla mieszkańców miasta bezpłatnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rola szkoleniowca sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję, dlatego też prowadzę zajęcia na Uniwersytecie III wieku oraz jestem wykładowcą akademickim na WSAiB w Gdyni, gdzie mogę podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Radny TOMASZ GROTH: – Sprawami bezpieczeństwa wejherowian zajmuję się nie tylko jako radny, ale jeżdżąc codziennie i niosąc mieszkańcom pomoc w zespole ratownictwa medycznego.
Radny TOMASZ GROTH: – Sprawami bezpieczeństwa wejherowian zajmuję się nie tylko jako radny, ale jeżdżąc codziennie i niosąc mieszkańcom pomoc w zespole ratownictwa medycznego.

 

– Czym ponadto zajmował się Pan jako radny w okręgu wyborczym, który Pan reprezentuje?
– Starałem się rozwiązywać problemy, z którymi zwracali się do mnie mieszkańcy oraz podejmowałem interwencje. Skutecznie zabiegałem o realizację i głosowałem na inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy m.in.: budowa ul. Sobieskiego i Inwalidów, rewitalizacja Parku Kaszubskiego, zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Strzelecką a Kalwaryjską, przebudowa ulicy Kopernika i uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami Dworcową a Kopernika. Podkreślić należy realizację strategicznych inwestycji, jak Węzeł Kwiatowa z tunelem czy Centrum Integracji Społecznej ,,Wodne Ogrody”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.