Remonty dróg i budynków, wypoczynek i zieleń

Rozmowa z WOJCIECHEM KOZŁOWSKIM – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa

 

– Jak ocenia Pan funkcjonowanie Rady Miasta Wejherowa w mijającej kadencji?
– W mojej ocenie Rada Miasta pracowała sprawnie i merytorycznie. Były, jak pamiętamy, trudności i komplikacje związane z pandemią, ale to nie wstrzymywało i nie opóźniało prac Rady. Oczywiście, było momenty bardziej gorące, spory, ale to normalne i nie wpłynęło na podejmowanie uchwał w sprawach ważnych dla miasta dzięki stabilnej większości w Radzie. Prezydium Rady czuwało nad przebiegiem obrad i nie pozwoliło na chaos. Praktycznie wszystkie sesje odbywały się w klimacie rzeczowym i merytorycznym. W efekcie, dzięki współpracy większości radnych z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem, dużo zostało w mieście zrobione.
– Proszę o przykłady. Co jest dla Pana najważniejsze?
– Przede wszystkim miasto normalnie funkcjonowało we wszystkich dziedzinach życia. Inwestycje w mijającej kadencji to blisko 100 zdań, bardzo różnorodnych i we wszystkich częściach Wejherowa. Chcę zwrócić uwagę na trzy grupy zadań. Priorytetem były drogi – ponad 51 procent wydatków na inwestycje. Największe to Węzeł Kwiatowa z tunelem pod torami i trwająca budowa Węzła Zryw. W okręgu wyborczym, który reprezentuje skutecznie zabiegałem o budowę: w centrum – ul. Św. Anny, ul. Zamkowej wraz z parkingiem, łącznika 12 Marca-Reformatów, promenady przy rzece Cedron, a w Śmiechowie – ulicy Pogodnej, Południowej i na os. Sikorski Park.

Radny WOJCIECH KOZŁOWSKI: – Park Miejski im. Majkowskiego jest mi szczególnie bliski. Pracując jako zastępca prezydenta Wejherowa i potem jako radny zwracałem szczególną uwagę na nasz park. Zabiegałem o to, aby był modernizowany i włożyłem dużo pracy w jego obecny wygląd.
Radny WOJCIECH KOZŁOWSKI: – Park Miejski im. Majkowskiego jest mi szczególnie bliski. Pracując jako zastępca prezydenta Wejherowa i potem jako radny zwracałem szczególną uwagę na nasz park. Zabiegałem o to, aby był modernizowany i włożyłem dużo pracy w jego obecny wygląd.

 

– Jednak nie samymi drogami człowiek żyje….
– Oczywiście! Staramy się o zrównoważony rozwój miasta, było również sporo zadań służących spędzaniu wolnego czasu i wypoczynkowi oraz związanych z zielenią. Ta największa to Wodne Ogrody, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Myślę, że wejherowianie są zadowoleni, że cały czas piękniał nasz Park Miejski. Ponadto cieszę się, że w mojej dzielnicy doprowadziłem do powstania od podstaw Parku Cedron przy ul. Wałowej, zielonej oazy z dużym placem zabaw.
– A trzecia grupa zadań, o której Pan wspominał?
– To remonty starych, często zabytkowych kamienic mieszkalnych. Jest to bardzo ważne w centrum miasta, które jako radny reprezentuje. Z powodzeniem wspierałem działania w zakresie pozyskania dofinasowania i wykonania remontów 21 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zagospodarowania podwórek i wymiany ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych. To są zadania najbliżej mieszkańców.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.