Miasto zmodernizuje amfiteatr w parku

Po zmianie konserwatora zabytków jest szansa

Rada Miasta Wejherowa podczas ostatniej sesji 27 lutego br. zdecydowała o modernizacji amfiteatru w Parku Miejskim. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej w ścisłym uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Władze miasta zamierzają zrealizować tę inwestycję kompleksowo.

 

Przez wiele lat to zadanie było blokowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nie chciał w ogóle amfiteatru w parku. Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz podjęła decyzję o zmianie na stanowisku konserwatora zabytków i obecnie pojawiła się szansa na to, że nasz amfiteatr zyska nowy blask, który jest mu potrzeby.
Prezydent i Rada Miasta wyasygnowały na prace projektowe 400 tys. zł. Władze miasta, pomimobraku współpracy ze strony konserwatora zabytków w zakresie modernizacji amfiteatru, przygotowywałysię do tego zadania.
– Nad wizją funkcjonowania amfiteatru w wejherowskim parku pracujemy od wielu lat, w 2022 roku wspólnie z ówczesną zastępcą prezydenta Beatą Rutkiewicz wizytowaliśmy kilka takich istniejących obiektów w Polsce, po to aby zobaczyć, jak wyglądają i przede wszystkim jak funkcjonują amfiteatry – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. – Po przyjęciu dzisiejszej uchwały, będzie możliwe przystąpienie do prac projektowych tego obiektu.
– Konkretne rozwiązania projektowe i prace do wykonania zostaną ustalone w projekcie technicznym w ścisłym uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Będziemy dążyli do tego, aby zakres modernizacji sceny i widowni był jak najszerszy, zapewniającym wysoki standard użytkowania. Zamierzamy zrealizować tę inwestycję kompleksowo. Obiekt będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa, zaangażowany w projekt modernizacji amfiteatru

Zawsze będę bronił spraw naszego parku i jednoznacznie wypowiadał się na ten temat. Chcę podkreślić, że Park Miejski jest mi szczególnie bliski. Pracując jako zastępca prezydenta Wejherowa i potem jako radny zwracałem szczególną uwagę na nasz park. Zabiegałem o to, aby był modernizowany i włożyłem dużo pracy w jego obecny wygląd.
Poprzedni Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozstał się ze stanowiskiem w grudniu zeszłego roku, a nowy został powołany w lutym 2024 r.
Obecnie, po zmianie na tym stanowisku, prace projektowe mogą ruszyć z miejsca, bowiem projekt musi zostać uzgodniony przez konserwatora. Dotychczas nie było na to szans. Poprzedni Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie chciał ani razu spotkać się z zastępcą prezydenta Wejherowa Beatą Rutkiewicz w sprawach dotyczących Wejherowa, w szczególności modernizacji amfiteatru czy też przebudowy ul. Hallera, mimo że Pani Prezydent wielokrotnie o to zabiegała. Pani Prezydent nie udało się ani razu porozmawiać z Panem Konserwatorem, nawet telefonicznie, mimo że wielokrotnie dzwoniła. Pani Prezydent chciała przedstawić konserwatorowi zamierzenia władz miasta w zakresie modernizacji amfiteatru, omówić założenia do koncepcji lub projektu, porozmawiać o wytycznych i dowiedzieć się jakie rozwiązania konserwator będzie potem skłonny zaakceptować. Te jest konieczne, aby sprawnie przygotować projekt. Konserwator zabytków uniemożliwił wykonanie koncepcji i projektu amfiteatru, przez co blokował jego modernizację.
Zadziwiające, że poprzedniego konserwatora z nadania PiS, który swoim postępowaniem wręcz szkodził wejherowskim sprawom, obecnie zaciekle broni i traktuje jako autorytet wejherowska Platforma Obywatelska, w szczególności jej kandydat na prezydenta Marcin Bulczak.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.