Trzecia Droga zainaugurowała kampanię wyborczą

Kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego

26 lutego Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga rozpoczął kampanię wyborczą do powiatu wejherowskiego. Kandydaci Trzeciej Drogi przedstawili swój program wyborczy do powiatu, który obejmuje kompleksowe działania w zakresie edukacji, zdrowia oraz infrastruktury, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Przewiduje także inicjatywy wspierające lokalną przedsiębiorczość i ochronę środowiska.

 

Trzecia Droga w wyborach samorządowych wystawi swoich kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego.
– Trzecia Droga do powiatu reprezentowana jest przez przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i samorządowców, którzy znaleźli linię porozumienia i wspólne punkty programu wyborczego – przedstawił Bogusław Suwara, otwierając konwencję Trzeciej Drogi. – Dla nas najważniejszy jest program wyborczy, a dopiero później ludzie na listach, którzy będą ten program realizowali.
Jak zapewnił B. Suwara, kandydatury nie są przypadkowe. Kandydaci reprezentują wszystkie środowiska społeczno-gospodarcze z powiatu wejherowskiego, co jest dużym atutem listy Trzeciej Drogi.
– Kandydaci posiadają duże doświadczenie, wiedzę, kompetencje oraz świeże spojrzenie na problemy i gotowość na czekające ich wyzwania – mówi Bogusław Suwara. – Wierzę, że każdy z nas z sukcesem wykorzysta je w działaniach na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu wejherowskiego. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju, gdzie troska o społeczność idzie w parze z dynamicznym rozwojem gospodarczym.
Jak podkreślają kandydaci Trzeciej Drogi, rozpoczęcie kampanii przynosi nową nadzieję na przyszłość powiatu wejherowskiego, kierując społeczność w stronę harmonijnego rozwoju i wzmacniając jej głos w procesie decyzyjnym.
– Bardzo ważna jest transparentność i otwartość w zarządzaniu, dialog z mieszkańcami i współpraca z organizacjami społecznymi – podkreśla Bożena Szczypior. – Program Trzeciej Drogi opiera się na wartościach solidarności, sprawiedliwości społecznej i partycypacji obywatelskiej.
Podwaliny do powstania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga w okręgach wyborczych powiatu wejherowskiego stworzyli: Piotr Stec i Jacek Pałubicki z Polski 2050, Stanisława Bujanowicz i Łukasz Lesner z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz samorządowcy – Bożena Szczypior i Bogusław Suwara.
Gościem konwencji powiatowej Trzeciej Drogi w Wejherowie była poseł Magdalena Sroka i Emil Rojek reprezentujący władze statutowe Polski 2050 Szymona Hołowni.
Główne tezy programu wyborczego Trzeciej Drogi przedstawili Bogusław Suwara – samorządowiec z Wejherowa i Łukasz Lesner, szef powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Jacek Pałubicki szef struktur powiatowych Polski 2050.
Kolejne spotkanie Trzeciej Drogi zaplanowano na 12 marca, gdzie o godz. 17 w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury, zostaną przedstawione listy kandydatów we wszystkich sześciu okręgach wyborczych Trzeciej Drogi w Wejherowie.

 

Program Wyborczy Trzeciej Drogi obejmuje wszystkie obszary działalności powiatu, a szczególności:
• Edukację – rozwój szkolnictwa – utworzenie filii uczelni wyższej; rozwój szkolnictwa branżowego uwzględniającego aktualne potrzeby rynku pracy;
• Ochronę zdrowia – skrócenie czasu oczekiwania do lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów; usprawnienie pracy oddziałów SOR;
•Transport publiczny – modernizacja i budowa sieci dróg powiatowych; usprawnienie międzygminnych połączeń autobusowych;
• Pakiet obywatelski – usuwanie barier architektonicznych; punkt obsługi komunikacji w każdej gminie; skrócenie czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę;
• Bezpieczeństwo – wsparcie Państwowej Straży Pożarnej i Policji;
• Przedsiębiorczość – utworzenie inkubatora przedsiębiorczości – pomoc w pozyskiwaniu dotacji, innowacyjnych technologii, szkoleń; pomoc przedsiębiorcom w zakresie współpracy z instytucjami powiatowymi m.in. Urząd Pracy;
• Ekologia i ochrona środowiska – elektrownia jądrowa; budowa odnawialnych źródeł energii;
• Sport i Kultura – budowanie turystycznej powiatu wejherowskiego; rozwój sportu powiatowego.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.