Wejherowo stara się wspierać osoby z niepełnosprawnościami

W szkołach, urzędach, instytucjach i w autobusach

Przystosowanie szkół i obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowana do ich potrzeb komunikacja miejska, specjalistyczne programy terapeutyczne w szkołach, dotacje dla organizacji pozarządowych na zajęcia terapeutyczne, integracja i uzawodowienie osób ze specjalnymi potrzebami – to są działania prowadzone w Wejherowie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Wejherowo od wielu lat podejmuje różnorodne działania, które mają na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Nie chodzi tylko o rozwiązania architektoniczne (chociaż bardzo ważne), techniczne czy organizacyjne, ale też zmiany dotyczące świadomości, która jest nie mniej ważna, niż usunięcie samej bariery dostępności budynku.
– Wejherowo stara się być miastem otwartym na wszystkich – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z obiektów bez barier architektonicznych. Ale dostępność to nie tylko architektura. Niezwykle ważna jest nasza świadomość na temat osób z niepełnosprawnościami. Przełamywanie stereotypów, edukacja i aktywne działania to kluczowe elementy budowania społeczeństwa bardziej zrozumiałego, empatycznego i otwartego na różnorodność.

Dostępna Szkoła

W ubiegłym roku w dwóch wejherowskich szkołach: SP nr 8 i SP nr 11 zakończono realizację projektu „Dostępna szkoła”. Pojawiło się wiele nowych rozwiązań, ułatwiających poruszanie się po szkole – od zlikwidowania barier dojścia do budynku szkoły, modernizacji sanitariatów, przez dostosowanie wielkości otworów drzwiowych w pomieszczeniach i zakup multimedialnych pomocy i programów do terapii. Podjęto działania edukacyjne, aby zwiększyć poziom wiedzy, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej.
– Projekt „Dostępna Szkoła” pozwolił spojrzeć na wejherowskie placówki oświatowe przez pryzmat naszych mieszkańców z różnymi niepełnosprawnościami – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. – Było to nie tylko dostosowania architektoniczne budynków, wyposażenie dostosowane do specjalnych potrzeb uczniów czy wsparcie nauczycieli. Równie istotne, a może najistotniejsze było budowanie świadomości i akceptacji dla różnorodności wśród całej społeczności szkolnej, otwartość na zróżnicowane potrzeby uczniów, nie tylko te wynikające z niepełnosprawności.

Budynki użyteczności publicznej

Wejherowo stara się, aby budynki użyteczności publicznej, obsługujących mieszkańców – takie jak np. magistrat były przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku przy ul. 12 Marca prowadzi podjazd, w budynku znajduje się winda. Ratusz, ze względu na swój zabytkowy charakter i ochronę konserwatora zabytków, nie może być przebudowany. Jednak na parterze, obok wejścia do Straży Miejskiej, znajduje się dzwonek, który powiadamia pracownika, który pomoże dotrzeć do odpowiedniego urzędnika, żeby załatwić sprawę.
Istotną kwestią jest także dostępność do kultury. Wejherowskie instytucje kultury są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Miasto zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom do przedszkola oraz uczniom do najbliższej szkoły podstawowej.

Komunikacja miejska

Wejherowska komunikacja miejska jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Autobusy, wyłącznie niskopodłogowe są wyposażone w funkcję tzw. przyklęku, dzięki czemu kierowcy mogą obniżyć podłogę do poziomu przystanku. Są też specjalne rampy ułatwiające wjazd do pojazdu wózkiem inwalidzkim.
W wejherowskich autobusach znajdują się także głosowe zapowiedzi przystanków. Są one szczególnie ważne dla osób niewidomych i niedowidzących.

Pomoc społeczna

Instytucją wspierającą m.in. osoby z niepełnosprawnościami jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania. Opieka nad osobą z niepełnosprawnością, zarówno dzieckiem jak i dorosłym, to wielkie wyzwanie. Dla takich osób powstał program „Opieka wytchnieniowa”, którego celem jest wparcie członków rodziny i opiekunów w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

– Staramy się odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. takimi, które zajmują się pomocą osobom z różnymi potrzebami – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. ekonomicznych i społecznych. – Te organizacje otrzymują dotacje na różnego rodzaju inicjatywy, które realizują na rzecz swoich podopiecznych. Są to m.in. zajęcia terapeutyczne, inicjatywy integracyjne, organizacja aktywnego wypoczynku, ale także wdrażanie programów terapeutycznych.
Praktyki
zawodowe
Jedna z fundacji wejherowskich realizuje projekt, dotyczący uzawodowiania osób ze spectrum autyzmu, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy projektu mieli okazję pracować w różnych instytucjach miejskich, także w Urzędzie Miejskim. Dzięki temu mieli okazję poznania różnych zawodów, włączać się do pracy, poczuli się ważni i docenieni. To zadziałało także w druga stronę, pracownicy tych jednostek mieli okazję współpracować osobami w spektrum autyzmu, zobaczyć, jak funkcjonują.

 

Pilotażowy projekt w Wejherowie

Wejherowo jako jedno z nielicznych miast w Polsce wzięło udział w projekcie testowania Modelu Dostępnej Szkoły. W wyniku tych pilotażowych działań powstał Model Dostępnej Szkoły, wzorzec zapewnienia dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi, ale różnorodnymi potrzebami. Model może być wykorzystywany we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, a także wdrażany w pozostałych szkołach.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.