Podsumowanie kadencji w gminie Łęczyce Budowa dróg, nowej siedziby Urzędu Gminy i kanalizacji – to jedne z najważniejszych zadań

Obecny czas to czas podsumowań dobiegającej końca kadencji samorządów. O to, jakie były najważniejsze zadania ostatnich lat i czy udało się je zrealizować zapytaliśmy wójta gminy Łęczyce, Piotra Wittbrodta.

 

Nowa siedziba Urzędu Gminy Łęczyce w Łęczycach.
Nowa siedziba Urzędu Gminy Łęczyce w Łęczycach.

Jednym ze szczególnych priorytetów samorządu w tej gminie była dalsza budowa dróg gminnych i powiatowych oraz modernizacja oświetlenia. Na budowę dróg gminnych i chodników oraz na dofinansowanie budowy i remontów dróg powiatowych w mijającej kadencji wydano przeszło 6,61 mln zł. Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców drogi powiatowe to: odcinek od Brzeźna Lęborskiego do granicy z gminą Choczewo, od drogi w kierunku Łebienia do granicy z gminą Nowa Wieś Lęborska, droga przez Nawcz do granicy z gminą Linia, droga przez Dzięcielec do granicy z powiatem lęborskim, droga od S-6 do Paraszyna, a także przebudowa z odwodnieniem odcinka drogi brukowej w Nawczu i budowa 1 km asfaltowej drogi od Nawcza w kierunku Łówcza. Utwardzono ul. Zielną, wykonano nawierzchnię na ul. Przemysłowej i Młyńskiej w Bożympolu Małym, a także na ul. Słonecznej i Kostrzewy w Łęczycach.
W Brzeźnie Lęborskim nową nawierzchnię uzyskał odcinek drogi w kierunku Brzeźna Małego.Dokończono ul. Osiedlową i wykonano nawierzchnię ul. Szkolnej w Bożympolu Wielkim oraz ul. Okrężnej w Strzebielinie.
Zbudowano wiele odcinków chodników m.in. w Rozłazinie, Strzebielinie, Zajączkowie, Łęczycach, Kaczkowie. Wiele wiejskich dróg utwardzono płytami IOMB, przy współpracy z sołectwami (sołectwa kupowały płyty IOMB z Funduszu Sołeckiego, a gmina je budowała). Zmodernizowany został cały układ oświetlenia ulic (wymiana opraw sodowych na oszczędne LED). W kilku miejscach udało się odpowiednio oświetlić przejścia dla pieszych oraz zrealizować wiele wniosków składanych przez mieszkańców.
– Następnym priorytetowym zadaniem była budowa siedziby Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i archiwum – informuje wójt gminy Łęczyce. – Tę inwestycję zakończyliśmy w 2020 roku za kwotę 8,6 mln zł, a w kolejnym roku kupiliśmy umeblowanie za ponad 400 tys. zł. Inwestycję zrealizowaliśmy w całości ze środków własnych. Cieszę się, że mieszkańcy docenili tę realizację. Wszyscy, którzy pracują w obiekcie, jak i korzystają z usług urzędu i ośrodka pomocy społecznej na pewno odczuwają komfort.
Kolejny priorytet inwestycyjny to kontynuacja budowy kanalizacji Nawcz – Dzięcielec, zakończona w 2022 roku i poszerzona o „spinkę wodociągową” Dzięcielec – Nawcz. Zadanie kosztowało ponad 2,4 mln. Bardzo ważnym zadaniem jest skanalizowanie północnej części gminy tj. miejscowości Dąbrowa Brzezieńska i Wysokie. Przygotowywany jest projekt inwestycji, a realizacja nastąpi w 2024 roku. W kolejnych latach 2025 i 2026 kanalizacji doczekają się miejscowości Chrzanowo, Pużyce, Witków i Świchowo.
Niezależnie od planów, władze gminy reagowały na potrzeby mieszkańców dotyczące przedłużenia sieci wodno-kanalizacyjnej w różnych miejscowościach, m.in. przy finansowym wsparciu mieszkańców. Ogółem na zadania wodno-kanalizacyjne w latach 2019-2023 gmina wydała 6,4 mln zł.
Bardzo ważne dla gminnego samorządu jest bezpieczeństwo mieszkańców.
– Jednostki OSP Rozłazino i OSP Kaczkowo otrzymały dwa samochody pożarnicze – mówi wójt Piotr Wittbrodt. – Dobudowaliśmy boks dla OSP Łęczyce z modernizacją strażnicy i otoczenia. W Rozłazinie powstała nowa strażnica, a w Kaczkowie została rozbudowana. Budowę i rozbudowę finansowaliśmy ze środków własnych. W ramach programu „Bezpieczny Powiat” do OSP Łęczyce i Bożepole dotarł sprzęt specjalistyczny do zwalczania klęsk żywiołowych. Kontynuujemy od lat współpracę szkoleniową z jednostkami OSP z Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy. W ubiegłym roku nasz gmina była gospodarzem międzynarodowego obozu, wzorowo przygotowanego przez strażaków na stadionie w Rozłazinie.
Kolejną kadencję w gminie funkcjonował Fundusz Sołecki. Z tych środków w każdym z 24 sołectw powstały m.in. place zabaw, miejsca rekreacji z wiatami, siłownie zewnętrzne, klomby kwiatowe itp. W sołectwie Świetlino powstał park z oczkiem wodnym; w Bożympolu w trakcie budowy jest skatepark. Kilka sołectw kupiło płyty IOMB i przy współpracy z gminą utwardziło kilka dróg.
Duży nacisk położono na doposażenie w sprzęt Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, który oprócz podstawowych usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, wykonuje bieżące remonty oraz na zlecenie gminy część inwestycji wodno-kanalizacyjnych; zajmuje się utrzymaniem dróg gminnych, zieleni oraz boisk piłkarskich (Łęczyce, Bożepole, Rozłazino). Wykonano instalacje fotowoltaiczne na obiektach GZUK w kilku lokalizacjach w celu zminimalizowania kosztów energii elektrycznej.
Gmina podjęła się także adaptacji budynku poszkolnego w Brzeźnie na mieszkania socjalne i komunalne (z dofinansowaniem zewnętrznym), a także rozbudowy i remontu świetlicy w Dzięcielcu.
– Duży nacisk kładliśmy na ochronę środowiska, dofinansowując wymianę źródeł ciepła i podejmując działania na rzecz zgazyfikowania gminy. Mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W urzędzie funkcjonuje punkt informacji dla programu „Czyste Powietrze” – dodaje wójt Piotr Wittbrodt.
Osobny temat to funkcjonowanie kultury (Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka, 10 świetlic w sołectwach) oraz zadania oświatowe. Utrzymanie, rozbudowa i remonty szkół oraz przedszkoli, a także ich wyposażanie pochłaniają dużą część gminnego budżetu.
– Dobiegająca końca kadencja samorządów była trudna w związku z pandemią COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę – mówi wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt. – Wzrosły ceny energii, pojawiły się ograniczenia w dostępności do węgla i na samorządy spadł szereg dodatkowych obowiązków i zwiększonych wydatków, których nikt z nas nie mógł zaplanować. Na wszystkie te zjawiska reagowaliśmy natychmiast starając się utrzymać w miarę normalne funkcjonowanie instytucji gminnych. Główne założenia na kadencję 2018-2023 w większości zostały zrealizowane, a na inwestycje z roku na rok przeznaczamy większe kwoty.

 

Wydatki na inwestycje wykonane w latach 2019-2023 wyniosły odpowiednio:
2019 – 7 871 921 zł
2020 – 7 908 771 zł
2021 – 8 405 081 zł
2022 – 8 427 388 zł
2023 – 10 127 734 zł
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.