Blisko spraw mieszkańców

Rozmowa z DOROTĄ CHODUBSKĄ – Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa

 

– Komisja, której Pani przewodniczy to nowe rozwiązanie w samorządach…
– Tak, ustawodawca wprowadził do samorządów taką specjalną komisję właśnie w tej kadencji, aby zwiększyć wpływ mieszkańców na działalność organów miasta. Komisja gwarantuje mieszkańcom właściwą kontrolę nad organami administracji samorządowej.
Do zadań komisji należy: opiniowanie skarg na działania prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał przedstawiających rozstrzygnięcie odnośnie złożonej skargi, rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji. Dzięki pracy w tej komisji byłam bardzo blisko spraw mieszkańców.
– Jest Pani radną po raz pierwszy. Jak ocenia Pani swoją pierwszą kadencję Rady Miasta Wejherowa, przeszło 5 lat pracy ?
– Przede wszystkim zdobywałam doświadczenie, które wykorzystywałam dla dobra mieszkańców i rozwoju naszego miasta oraz reagowałam na sygnały i wnioski rozwiązując różne problemy mieszkańców.
W ostatnich latach bardzo aktywnie angażowałam się w działalność charytatywną m.in współorganizując festyny, podczas których były zbierane środki na leczenie chorych osób, a jako wolontariuszka MOPS-u pomagałam uchodźcom wojennym z Ukrainy, osobom niepełnosprawnym i seniorom. Brałam udział w wielu akcjach sportowych i ekologicznych organizowanych na terenie miasta.

– Współpracując z władzami powiatu zrealizowaliśmy kompleksowy remont ulicy Przemysłowej i Tartacznej z dwoma rondami (na zdj.), co znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa zmotoryzowanych mieszkańców jak i miłośników „ dwóch kółek”. Miasto współfinansowało inwestycję kwotą prawie 3,9 mln zł (szerzej piszemy o tym na str. 4).
– Współpracując z władzami powiatu zrealizowaliśmy kompleksowy remont ulicy Przemysłowej i Tartacznej z dwoma rondami (na zdj.), co znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa zmotoryzowanych mieszkańców jak i miłośników „ dwóch kółek”. Miasto współfinansowało inwestycję kwotą prawie 3,9 mln zł (szerzej piszemy o tym na str. 4).

– A jakie konkretnie zrealizowane zadania są dla Pani najważniejsze?
– Zabiegałam o poprawę jakości życia naszych mieszkańców, szczególnie w mojej dzielnicy, m.in poprzez utwardzenie dróg, np. Geodetów, Techników, dbałość o bezpieczeństwo, progi zwalniające, wytyczenie drogi dla pieszych na utwardzonych drogach. Szczególnie ważną inwestycją było oddanie do użytku Węzła Kwiatowa łączącego południową i północną część miasta, z której codziennie korzysta wielu mieszkańców. Jestem nauczycielką i poprawa warunków edukacji w naszym mieście jest mi szczególnie bliska, czyli takie inwestycje jak miasteczka rowerowe przy szkołach, dostosowanie warunków dla uczniów z niepełnosprawnościami, nowe i zmodernizowane obiekty sportowe spowodowały, że wejherowscy uczniowie mogą się prawidłowo rozwijać w procesie edukacji.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.