Naszą „partią” jest WEJHEROWO

Rozmowa z JACKIEM GAFKĄ – Przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa

 

– Jak ocenia Pan funkcjonowanie Rady Miasta Wejherowa w mijającej kadencji?
– Rada Miasta Wejherowa w bieżącej kadencji funkcjonowała bardzo sprawnie i merytorycznie, a odbyliśmy ponad 50 sesji. Działo się tak pomimo trudności związanych np. z obostrzeniami, które przyniosła pandemia. W Radzie Miasta funkcjonowały trzy Kluby Radnych, z czego dwa – Klub Radnych Wolę Wejherowo oraz Klub Radnych Niezależnych – pracowały w ramach umowy koalicyjnej, ściśle i owocnie współpracując z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem.
– A co było efektem tej współpracy?
– Efektem jest realizacja wielu inwestycji istotnych dla mieszkańców. Z tych największych trzeba wymienić Wodne Ogrody, bezkolizyjny Węzeł Kwiatowa. Pobudowaliśmy nowe drogi, parkingi, parki rekreacyjne, boiska, ale również zrealizowaliśmy wiele inicjatyw prospołecznych, nie wspominając o bieżącym utrzymaniu właściwego funkcjonowania wszystkich dziedzin życia naszego miasta, których prowadzenie leży w gestii samorządu miejskiego. Utrzymujemy też stały kontakt z mieszkańcami.

Rada Miasta w bieżącej kadencji pracowała sprawnie, merytorycznie i bez zbędnego politykowania.
Rada Miasta w bieżącej kadencji pracowała sprawnie, merytorycznie i bez zbędnego politykowania.

– Czy zdarzały się burzliwe obrady?
– Praktycznie wszystkie sesje Rady Miasta odbywały się w klimacie rzeczowym i merytorycznym, a prezydium Rady czuwało nad właściwym ich przebiegiem, choć czasami zdarzały się bardziej gorące momenty, ale nie było to szczególnie widoczne.
– Oprócz pełnienia funkcji przewodniczącego, prowadzenia obrad i organizacji pracy Rady, dla Wyborców jest Pan przede wszystkim radnym z okręgu Śmiechowo – Północ. Co działo się w bieżącej kadencji w tej części miasta przy Pana udziale?
– Z najistotniejszych zadań to trwa zaawansowana budowa Węzła Zryw – wraz z tunelem, który jest centralną częścią kilkuetapowego projektu. W przyszłej kadencji zostanie ukończona.
Oddaliśmy do użytku nowy, niemal dwukilometrowy odcinek ul. Gryfa Pomorskiego i Necla, który jest centralną drogą dla znacznej części naszej dzielnicy. Utwardziliśmy kilka odcinków dróg płytami yomb, zaplanowaliśmy kolejne remonty i modernizacje ulic już w tegorocznym budżecie. Przy SP 5 oddaliśmy do użytku nową halę sportową, zaś na Os. Dzięcielskiego – boisko rekreacyjne. Obie szkoły podstawowe w naszej dzielnicy – SP nr 5 i SP nr 11- przeszły modernizację.
Jako radny interweniowałem, w wyniku wniosków od mieszkańców, w różnych sprawach – od os. Kaszubskiego aż po os. Fenikowskiego – w sumie około 250 razy, czyli średnio minimum raz w tygodniu. To wszystko było i jest możliwe dzięki współpracy z Prezydentem Miasta i bez niepotrzebnych sporów politycznych.
Można śmiało powiedzieć, iż naszą „partią” jest po prostu Wejherowo.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.