Wejherowo w metropolii

Na ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa radni podjęli uchwałę, akceptującą wynegocjowane Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym przez Gminę Miasta Wejherowa z pozostałymi partnerami obszaru. Oznacza to dla Wejherowa zwiększenie szans na inwestycje i rozwój miasta ze środków unijnych.

Wejherowo razem z 35 innymi partnerami zawarło Porozumienie w sprawie realizacji  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . To szansa na szybszy rozwój miasta.
Wejherowo razem z 35 innymi partnerami zawarło Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . To szansa na szybszy rozwój miasta.

Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to efekt pracy samorządowców z Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Od kilku miesięcy prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i starostowie przy udziale marszałka województwa negocjowali treść dokumentu, który 14 lutego br. został on uroczyście podpisany. Następnie wszystkie rady miast i gmin podjęły uchwały, akceptujące porozumienie. Oznacza to formalne powołanie do życia tzw. Związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ma koordynować współpracę metropolitalną. Dzięki porozumieniu 36 samorządów związek będzie mógł się ubiegać o 1,06 miliarda złotych z funduszy unijnych.
Stronami Porozumienia jest 36 samorządów, wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, wśród których jest miasto Wejherowo.  
– Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma na celu sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze metropolii, a także realizacji projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. –  Chcąc ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów wskazane jest umieszczenie planowanych do realizacji projektów w ZIT przez jego członków. Wejherowo jest obecne w metropolii.
Zadania realizowane przez Związek ZIT obejmują m.in. przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne, ustalenie zasad i kryteriów wyboru projektów oraz wyłonienie propozycji projektów do realizacji, w tym opracowanie ich listy rankingowej. Prace nad przygotowaniem strategii dla naszej metropolii już trwają. Strategia, zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma być gotowa do końca czerwca. Jej częścią będą kryteria, które pozwolą ocenić projekty inwestycyjne pod kątem korzyści dla całego Obszaru Metropolitalnego. W latach 2014-2020 Związek ZIT będzie miał do dyspozycji ok. 1,06 mld zł na dodatkowe inwestycje. Dodatkowe – bo UE i tak będzie dotowała na Pomorzu różne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Do ZIT weszły samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny (GOM), jak i w Forum „Norda”, skupionym wokół Gdyni.
W niektórych samorządach miały miejsce spory nad przystąpieniem miast do Stowarzyszenia GOM. Nakłaniali do tego radni i działacze Platformy Obywatelskiej  (GOM to „dziecko” prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza z PO). W Wejherowie zabiegali o to m.in. starosta Józef Reszke, oraz radni Jacek Gafka i Arkadiusz Szczygieł. Miało to być najlepszym sposobem na pozyskanie środków unijnych. Była to jednak tylko polityczna akcja, obliczona na wzmocnienie wizerunku partii na Pomorzu, bowiem to Związek ZIT będzie dzielił kasę i powstał on wg zupełnie innych zasad. Każdy chce dostać dotacje na swoje inwestycje.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.