Dotacje dla organizacji

W ratuszu podpisano umowy

Przedstawiciele 14 stowarzyszeń i klubów podpisali z prezydentem Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w 2024 roku. Suma umów zawartych 20 lutego br. opiewa na kwotę 420 tys. zł.

 

Fot. Urząd Miejski
Fot. Urząd Miejski

Łącznie prezydent przyznał dotacje na bieżący rok dla 46. organizacji pozarządowych na kwotę 1 060 tys. zł. Kolejne umowy będą zawierane sukcesywnie.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych, a głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska.
Prezydent K. Hildebrandt podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich aktywność, pasję i zaangażowanie na rzecz wejherowian. – W Wejherowie bardzo dużo się dzieje i to jest wasza zasługa – powiedział.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.