Możesz dostać z ZUS nawet 300 tys. zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nowy konkurs na dofinansowanie projektów, które poprawią warunki pracy. W tegorocznej edycji pula środków do rozdysponowania to 120 mln zł. Elektroniczne wnioski będzie można składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r. Dofinansowane mogą być projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Minimalna kwota dofinansowania, o którą można się ubiegać to 10 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80% jego szacowanej wartości, nie więcej niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.
Projekty będą realizowane w 2025 r. W ubiegłorocznej edycji wśród ponad 2,7 tys. pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 175 przygotowanych przez pomorskie firmy i instytucje. Wnioski mogą składać płatnicy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w likwidacji lub w trakcie postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż w ciągu 3 lat od wypłaty ostatniego dofinasowania.
Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ZUS sprawdzi projekty pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją będzie można złożyć elektronicznej, za pośrednictwem strony: www.prewencja.zus.pl.

 

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować elektronicznie na
e-mail: konkurs@zus.pl
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.