Inwestycje drogowe na terenie powiatu

Zrealizowane i planowane zadania

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego przedstawiono informacje o stanie powiatowych dróg i zrealizowanych w minionym roku inwestycjach drogowych. Warto przypomnieć, że samorząd administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 400 km, zlokalizowanych na terenie 3 miast oraz 7 gmin wiejskich, wchodzących w skład powiatu. Samorząd od wielu lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pieszych.

O inwestycjach drogowych rozmawiamy z Wicestarostą Wejherowskim, Jackiem Thielem

 

– Czy to był dobry rok, jeśli chodzi o inwestycje drogowe?
– Tak, mijający rok był udany pod względem inwestycji drogowych. Udało się nam zrealizować wiele zaplanowanych zadań poprawiających bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz kilka oczekiwanych przez mieszkańców. Kolejne są w trakcie realizacji. Wiele z nich przeprowadziliśmy przy wsparciu środków zewnętrznych.
Od wielu lat systematycznie składamy wnioski na dotacje, ponieważ zadania drogowe należą do najdroższych. Dzięki pozyskaniu dofinansowań m.in. z Rządowego Programu Polski Ład czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz bardzo dobrej współpracy z gminami, mogliśmy więcej pieniędzy przeznaczyć na modernizację powiatowych dróg.
– Jakie były najważniejsze zadania?
– Zakończyliśmy przebudowę ulicy Tartacznej w Wejherowie, czyli realizację ostatniego etapu jednej z największych inwestycji drogowych realizowanych w tej kadencji przez Powiat Wejherowski, drogi powiatowej Przemysłowa – Tartaczna, która stanowi istotny ciąg komunikacyjny łączący miasto z Gminą Wejherowo. W ramach całego zadania powstała nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe oraz dwa ronda u zbiegu ulic: Tartacznej, Budowlanej, Podmiejskiej i Przemysłowej, Tartacznej, Szkolnej wraz z azylami dla pieszych, aby zapewnić bezpieczne przejście przez jezdnię. Ponadto powstał parking zlokalizowany przy ulicy Architektów wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, a także oświetlenie drogowe. Dodam, że całkowity koszt kompleksowej przebudowy tej drogi wyniósł blisko 40 mln zł i właśnie ze względu na koszty i szeroki zakres prac zadanie realizowane było przez powiat etapami przy wsparciu środków rządowych i miejskich.
W Koleczkowie zakończyliśmy remont istniejącego układu ulicy Chylońskiej oraz budowę nowego przebiegu ulicy, która poprowadzona została do nowego ronda na byłej drodze wojewódzkiej 218. To niezwykle ważne zadanie ze względu na oddaną rok wcześniej Trasę Kaszubską.
Zrealizowaliśmy także pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Luzino – Robakowo, na który pozyskaliśmy 16,8 mln zł z drugiej edycji Programu Polski Ład. W ramach inwestycji przebudowaliśmy 1,5 km drogi powiatowej. Powstało rondo przy kościele pw. św. Wawrzyńca u zbiegu ulic Kościelnej i Ofiar Stutthofu, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz kładka nad rzeką Bolszewką. Przebudowana została również cała infrastruktura podziemna, usunięto kolizje teletechniczne oraz wybudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Ponadto doświetlono i wyniesiono przejścia dla pieszych oraz zamontowano nowe wiaty przystankowe.
Na terenie gminy Choczewo rozbudowana została droga powiatowa na odcinku Osetnik – Sasino. Powstał tam ciąg pieszo-rowerowy o długości 2,6 km, który służyć będzie nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom.
Z innych ważnych zadań zrealizowanych w zeszłym roku wymienić mogę oddanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wilczka i Olimpijskiej w Luzinie, chodnika na ul. Szkolnej w Łęczycach oraz dofinansowanie budowy ulicy Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie. Inwestycja poprawi m.in. bezpieczeństwo przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4, czyli popularnej „Samochodówce”. Na to zadanie przekazaliśmy Miastu Wejherowo dotację z budżetu powiatu w wysokości 2,3 mln zł.

– Jakie zadania będzie realizował Powiat w 2024 roku?
– Plany obejmują m.in. realizację drugiego etapu zadania na odcinku Luzino – Robakowo, na które pozyskaliśmy środki z Rządowego Programu Polski Ład, remont drogi powiatowej na odcinku Rębiska – Leśno, realizację pierwszego etapu zadania drogowego na odcinku Kielno – Kowalewo czy budowę dwóch rond na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej i Gniewowskiej w Redzie. Zamierzamy przeprowadzić także modernizację ul. Dębogórskiej w Rumi wraz z rozbudową ronda Jana Pawła II oraz zdegradowanego odcinka drogi powiatowej Tłuczewo – Nawcz, jak również przebudować ul. Pomorską w Gniewinie.
Ponadto będziemy kontynuować projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez doświetlenie i wyniesienie przejść dla pieszych m.in. na ulicy Sikorskiego i Granicznej w Wejherowie, ulicy Kamiennej w Rumi oraz w Redzie i Kostkowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.