Starałem się maksymalnie wykorzystać czas kadencji

PODSUMOWANIA PULSU - w związku z kończącą się kadencją Rady Miasta Wejherowa 2018-2024 publikujemy cykl wywiadów z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi komisji oraz rady, podsumowujące ponad 5 ostatnich lat.

Rozmowa z TOMIREM PONKĄ – Wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa.

 

– Czym zajmuje się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ?
– Rozpatrujemy skargi na działania władz miasta Wejherowa i innych jednostek organizacyjnych. Analizujemy, kontrolujemy i opiniujemy kierowane do nas sprawy z zakresu skarg, wniosków i petycji składanych przez mieszkańców.
Nasza komisja jest zupełnie nowym rozwiązaniem, mającym na celu zwiększenie udziału obywateli poprzez skuteczny wpływ na działalność organów jednostek samorządowych miasta. Komisja gwarantuje mieszkańcom właściwą kontrolę nad organami administracji samorządowej na podstawie prawa zagwarantowanego na mocy postanowień art. 63 Konstytucji stanowiącego szeroki katalog praw i wolności człowieka, dlatego wsłuchujemy się w głos mieszkańców.

– Jest Pan radnym po raz pierwszy. Jak ocenia Pan swoją pierwszą kadencję Rady Miasta Wejherowa, przeszło 5 lat pracy?
– To prawda, jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Miasta Wejherowa. Przez ostatnie 5,5 roku nabywałem doświadczenia w działalności samorządowej. Starałem się maksymalnie wykorzystać ten czas i zdobyć jak największą wiedzę o problemach mieszkańców i sposobach ich rozwiązywania.
Pracowałem w czterech komisjach takich jak: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa; Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowo nabywałem doświadczenie podczas przeprowadzanych kontroli w jednostkach podległych miastu w latach 2020-2023. Ponadto w roku 2022 i 2023 uczestniczyłem w pracach Komisji do spraw opiniowania kandydatów na ławników w sądach powszechnych.

 

Zdaniem radnego Tomira Ponki kadencja 2018-2024 to był dobrze spożytkowany czas dla rozwoju Wejherowa dzięki zgodzie i współpracy większości radnych w Radzie Miasta oraz bardzo dobrej współpracy z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem w ramach Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.
Zdaniem radnego Tomira Ponki kadencja 2018-2024 to był dobrze spożytkowany czas dla rozwoju Wejherowa dzięki zgodzie i współpracy większości radnych w Radzie Miasta oraz bardzo dobrej współpracy z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem w ramach Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.

 

– Czy Pana zdaniem miasto Wejherowo wykorzystało ten czas mijającej kadencji w sposób skuteczny ?
– Zdecydowanie tak, to był bardzo owocnie wykorzystany czas dla rozwoju Wejherowa. Licznie podejmowane inwestycje oraz działania społeczne przyczyniły się do pozytywnego postrzegania Wejherowa, jako miejsca do życia i spędzania czasu wolnego. Rzeczywiście w tej kadencji dzięki wspólnemu zaangażowaniu zrealizowaliśmy inwestycje na rekordowym poziomie ponad 360 mln złotych.
Do szczególnie ważnych inwestycji zaliczyć należy oddanie do użytku Węzła Kwiatowa, czyli inwestycji, z której codziennie korzystają tysiące osób. Analogicznie oczekiwana i potrzebna inwestycją jest aktualnie realizowany w kolejnym już etapie Węzeł Zryw. Wybudowany został kompleks Wodne Ogrody, nawiązujący do historii naszego miasta. Rewitalizacji poddano śródmieście Wejherowa, m.in. ulicę Kopernika i Park Kaszubski.

– O jakie działania zabiegał Pan dla mieszkańców swojego okręgu wyborczego?
– Wspólnie z radnymi z naszej dzielnicy oraz mieszkańcami skutecznie zabiegaliśmy o realizację kolejnego etapu Węzła Zryw, między innymi poprzez akcję społeczną „Zryw na Śmiechowie”. To strategicznie ważna inwestycja łącząca część północną i południową miasta, która skutecznie rozładuje ruch na ulicy Rybackiej i ulicy 12 Marca.
Bardzo ważna dla mieszkańców jest oddana nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 na Śmiechowie, pobudowaliśmy boisko sportowe przy Osiedlu Dzięcielskiego. Realizowaliśmy wiele inwestycji drogowych, przede wszystkim ulice Necla i Gryfa Pomorskiego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.