W urzędach dokonuje się rewolucja elektroniczna i cyfryzacyjna

Naszym rozmówcą jest Grzegorz Gaszta, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

– Kierowane przez Pana wydziały służą bezpośrednio mieszkańcom. Już sama nazwa Wydział Spraw Obywatelskich o tym mówi. Wszyscy też wiemy, jak ważny i potrzebny jest na co dzień Urząd Stany Cywilnego.
– Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w strukturach samorządowych realizują zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze usługowym wobec mieszkańców. Zadania te obejmują szeroko rozumiane sprawy, związane z meldunkami, dowodami osobistymi i rejestracją stanu cywilnego, przede wszystkim urodzeń nowych obywateli miasta, a także zgonów.
– Czy funkcjonowanie obu wydziałów zmieniło się w ostatnich latach?
– Zdecydowanie tak. Tutaj najlepiej widać, jak w urzędach dokonuje się rewolucja elektroniczna i cyfryzacyjna. Namacalnym tego dowodem jest m.in. całkowite odstąpienie od papierowych ksiąg stanu cywilnego oraz wprowadzenie szeregu usług elektronicznych, ułatwiających załatwienie spraw urzędowych. Profil zaufany, bankowość elektroniczna, aplikacja mObywatel, e-dowód, kwalifikowany podpis elektroniczny, system ePuap – to tylko niektóre z nich.
– Wszystko już można załatwić przez internet?
– Nie wszystko. Zachęcam wszystkich mieszkańców do korzystania z nowych technologii. Katalog usług elektronicznych obejmuje aż 55 różnych spraw możliwych do załatwienia on-line i jest dostępny np. poprzez platformę Ministerstwa Cyfryzacji OBYWATEL.GOV.PL. A jednak jest szereg czynności, takich jak weryfikacja wniosków dowodowych poprzez odciski palców, czy składanie oświadczeń woli w urzędzie stanu cywilnego, które nadal wymagają osobistego stawienia się w Urzędzie.
– Wiem, że w kierowanym przez Pana wydziale można od niedawna zastrzec numer PESEL, aby ochronić nasze dane przed ewentualnymi oszustwami, takimi jak wyłudzenie kredytu w banku. Czy mieszkańcy Wejherowa korzystają z takiej możliwości?
– Owszem, jedną z ostatnich usług wprowadzonych dla obywateli, służącą ochronie ich danych, jest możliwość zastrzegania numeru PESEL. W Wydziale Spraw Obywatelskich UM w Wejherowie od 17.11.2023 roku takiej czynności dokonało około 300 osób. O konsekwencjach tych zastrzeżeń przekonamy się dopiero od 1 czerwca, gdy instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzania statusów numerów PESEL klienta przed zawarciem umów kredytowych.
– Czy może Pan zdradzić, jak wyglądają statystyki, dotyczące urodzeń i zgonów w Wejherowie?
– Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, które miały miejsce na terenie miasta oraz gminy Wejherowo, a także dokonuje transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego. W przypadku urodzeń i zgonów, większość zdarzeń implikuje Szpital Specjalistyczny w Wejherowie. To co cieszy, to widoczny 10-procentowy spadek liczby zgonów w 2023 roku w porównaniu do roku 2021, gdy mieliśmy do czynienia z epidemią COVID. Niestety, od roku 2019 utrzymuje się spadek liczby rejestracji urodzeń: od 2901 urodzeń zarejestrowanych w 2019 roku do 2174 w roku ubiegłym.
– A czy rośnie liczba ślubów cywilnych?
– Zainteresowanie zawieraniem związków małżeńskich pozostaje na poziomie 400 rocznie. Co ciekawe, od dwóch lat około 60 procent z nich to śluby cywilne, a 40 procent to śluby konkordatowe. Ślub w Wejherowie zawierają też pary spoza naszego miasta. Wiele osób jest zauroczonych wejherowskim parkiem oraz pałacem i wybiera to miejsce na uroczystość ślubną.
– Proszę podać, jako ciekawostkę, jakie imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w ubiegłym roku?
– Najpopularniejsze imiona żeńskie w 2023 roku to Zofia, Laura, Iga, Michalina i Klara, a wśród chłopców: Leon, Franciszek, Antoni, Aleksander lub Nikodem.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.