Zmiany w odbiorze odpadów wielkogabarytowych

Nowy samochód oraz dron dla policji Regulamin utrzymania porządku

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wejherowa, m.in. w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zmiany polegają na ograniczeniu frakcji odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości „mieszanych”.

 

Zgodnie z nową regulacją, mieszkańcy nie mogą w ramach wystawki odpadów wielkogabarytowych, przekazać do odbioru m.in: zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon.
Takie odpady mieszkańcy są zobowiązani we własnym zakresie przekazać do PSZOK i PZON (punkty zlokalizowane są przy ul. Ekologicznej 7 w Wejherowie) lub do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w przypadku sprzętu RTV i AGD, który odbiera ten sprzęt po zgłoszeniu pisemnym, telefonicznym lub elektronicznym.
W związku w wyżej opisaną zmianą, zwiększono limit ilości przekazywanych do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych – do 500 kg/rok/ lokal (dotychczas było to 160 kg/rok/lokal).
Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie pojemników w postaci metalowych kontenerów oraz torby typu „big-bag”, wyposażone w uchwyty transportowe, wykonane z tkaniny o dużej wytrzymałości, w które mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.