Podziękowania za atrakcje dla dzieci

„Wakacje ze Sztuką”, które odbywały się latem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, udało nam się zrealizować dzięki współpracy wielu osób. Teraz, kiedy spotkania dobiegły końca, dyrekcja i pracownicy biblioteki pragną podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” w przygotowanie tak atrakcyjnej oferty dla dzieci:
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za dotację, dzięki której każde dziecko mogło otrzymać tak atrakcyjną nagrodę
Cukierniom „Jaś” z Bolszewa i „Jerzyk” z Luzina – za sponsorowanie słodkiego poczęstunku dla naszych Milusińskich
Pani Kamili Goman – przybliżenie dzieciom kultury romskiej i nauczenia ich otwartości na inność
Panu Krzysztofowi Naklickiemu i Jego uczniom – za wyjątkową, muzyczną wersję „Czerwonego Kapturka”
Ratownikom, wolonariuszom z SIM Wejherowo – za przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy
Panu Władysławowi Kepce – za zaszczepienie w dzieciach chęci do poszukiwania własnych korzeni
Funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Wejherowie–Śmiechowie – za zapoznanie dzieci z tajnikami ich pracy oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie – za umożliwienie dzieciom spotkania ze strażackim sprzętem
Pracownikom Nadleśnictwa w Wejherowie – za przypomnienie bogactwa drzemiącego w naturze
Komendantowi Straży Miejskiej w Wejherowie – za okazane wsparcie i przychylność wobec naszych działań
Panu Rafałowi Karczowi oraz Kornelii Szymańskiej – za wyjątkowy pokaz kickboxingu i szerzenie wśród dzieci idei aktywnego uprawiania sportu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.