Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych

I. Organizatorzy:
•  Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach, 84-218 Łęczyce,  ul. Topolowa 1, e-mail: gikleczyce@wp.pl
•  Ochotnicza Służba Ratownicza w Lębork

II. Cele:
Celem konkursu jest promowanie zasad pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjum  poprzez:
• pogłębianie  wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym
• prezentację udzielania pomocy kwalifikowanej przez ratowników medycznych

III. Termin Konkursu
Konkurs  zostanie przeprowadzony 10.04.2014 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kisewie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu do GIKiB w Łęczycach w terminie do dnia 04.04.2014 r.

IV. Uczestnicy
Szkołę reprezentuje zespół złożony z pięciu ratowników (w tym kierownika zespołu). Każdy  zespół powinien posiadać standardową apteczkę pierwszej pomocy zawierającą podstawowe środki opatrunkowe: rękawiczki ochronne, bandaże, gazy, kompresy, chusty trójkątne, plaster, koc lub folię termiczną i inne. Przed rozpoczęciem zawodów dokonuje się losowania numerów startowych dla wszystkich zespołów

V. Przebieg Konkursu                                                                                                                                                                          
Konkurs składa się z dwóch etapów:
teoretycznego i praktycznego
1) w części teoretycznej uczestnicy odpowiadają na test od 10 do 20 pytań z zakresu pierwszej pomocy.
Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Każdy z zawodników otrzymuje arkusz testowy. Punkty indywidualne wchodzą     w punktację ogólną drużyny.
2) część praktyczna składa się z pozoracji, tematyka pozoracji nawiązuje  do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Stopień trudności pozoracji nie przekroczy wymagań podstawowego kursu udzielania pierwszej pomocy.

VI. Informacje końcowe
Zmagania konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa. W skład komisji wchodzi:
– specjalista Organizacji i Dydaktyki Pierwszej Pomocy OSR, Instruktor  Ratownictwa
– przedstawiciele OSR w Lęborku
– przedstawiciel GIKiB w Łęczycach

Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę rzeczową, a dla poszczególnych zawodników przewidziane są również  drobne upominki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.