Odśnieżanie i usuwanie sopli to obowiązek właścicieli nieruchomości

Straż Miejska przypomina

Zima o nas nie zapomniała. Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o spoczywających na nich obowiązkach usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów oraz odśnieżania i posypywania środkami uszorstniającymi chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości.

 

Fot. Straż Miejska Wejherowo
Fot. Straż Miejska Wejherowo

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa, usunięty z chodnika śnieg, lód lub błoto właściciel może pryzmować przy krawędzi chodnika. Nie może wyrzucać ich na jezdnię!
Na dachach tworzą się sople i nawisy śnieżne, które mogą spać na głowę przechodniów. Zgodnie art. 5 i 61 ustawy Prawo Budowlane, za ich usuwanie odpowiedzialni są również właściciele i zarządcy nieruchomości. Jeżeli właściciele ze względu na niepełnosprawność lub wiek nie mogą poradzić sobie z tym problemem, czynność tę powinni wykonać opiekunowie starszych osób. Należy też pamiętać o tym, że zgodnie z art. 72 Kodeksu Wykroczeń, miejsce zagrożone spadaniem sopli, lodu lub śniegu na chodnik, do czasu likwidacji zagrożenia powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Za brak takiego zabezpieczenia właściciel może otrzymać od funkcjonariuszy Straży Miejskiej czy Policji mandat karny.

Należy też pamiętać o tym, że w przypadku zaistnienia wypadku w wyniku spadającego na przechodnia lub pojazd lodowatego sopla, nawisu śnieżnego lub doznania urazu przez poszkodowanego na nie odśnieżonym i nie posypanym piaskiem lub solą chodniku – odpowiedzialność ponosi właściciel budynku (art. 415 Kodeksu cywilnego – zasada winy).

Podczas zimy, obfitującej w śnieg, należy zwracać uwagę na sposób parkowania pojazdów, który często uniemożliwia służbom komunalnym odśnieżanie. Wprawdzie w większości miejsc nie ma zakazu parkowania, ale w trakcie odśnieżania pług nie mieści się pomiędzy autami.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.