Szkodliwy azbest

Urząd dofinansowuje usuwanie

Urząd Miejski przypomina mieszkańcom Wejherowa, że do dnia 31 stycznia 2024 r. należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Można też ubiegać się o dofinansowanie operacji usunięcia azbestu z nieruchomości w Wejherowie.

 

Druki dotyczące informacji są do pobrania na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 111 (tel. 58 677 71 16).
Istnieje możliwość dofinansowania osób fizycznych, usuwających wyroby zawierające azbest z terenu miasta Wejherowa. Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Gminę Miasta Wejherowa kosztów odbioru odpadów zawierających azbest (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transportu i przekazania ich do unieszkodliwienia.
Demontażu wyrobów zawierających azbest nie wolno wykonywać we własnym zakresie. Demontażu może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne zezwolenie.
Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 111 (tel. 58 677 71 16).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.