Więcej inwestycji lokalnych

Stanowisko Klubu Radnych Wolę Wejherowo w sprawie budżetu na 2024 rok (fragment)

W kolejnej kadencji chcemy bardziej zwrócić się ku zadaniom mniejszym, lokalnym, inwestycjom dzielnicowym i osiedlowym. Dlatego już w 2024 roku zostanie wykonany dodatkowo remont lub modernizacja 10 ulic lokalnych w różnych dzielnicach Wejherowa, ponad to co było zaplanowane w projekcie budżetu. Tego m.in. dotyczy autopoprawka do budżetu, którą dziś wprowadziliśmy i dlatego była taka istotna. Podkreślić należy, że właśnie dzięki pozyskanym przez Prezydenta środkom jest to wiarygodny i konkretny plan. Mamy na to pieniądze.

Wprowadzone do budżetu zadania lokalne są wynikiem wniosków mieszkańców i konsultacji jakie w dzielnicach prowadzili radni Wolę Wejherowo. Złożyliśmy w imieniu mieszkańców wnioski do Prezydenta Wejherowa i wypracowaliśmy wspólnie plan zawarty w budżecie. Dziękujemy za wspólną pracę w tym zakresie radnym, którzy z nami tworzą w tej kadencji koalicyjną większość w Radzie Miasta Wejherowa.
Wnioski, które przekazaliśmy Prezydentowi dotyczą nie tylko roku 2024, ale też kolejnych lat. Wybory samorządowe odbędą na wiosnę przyszłego roku i inwestycje lokalne dzielnicowe, osiedlowe będą jednym z najważniejszych punktów programu Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. Chcemy wyraźnie powiedzieć, że dziś jest 10 ulic na pierwszy rok przyszłej kadencji. Kadencja trwa 5 lat i w kolejnych latach będą następne zadania w dzielnicach i na osiedlach, gdyż taki jest plan na kolejną kadencję. Oprócz remontów ulic, chcemy także skupić się na modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlach. Czekamy też oczywiście na działania nowego rządu i programy dotacyjne, które – mamy nadzieję – uruchomi dla samorządów.
W poczuciu odpowiedzialności za miasto radni Wolę Wejherowo głosowali za budżetem na rok 2024 i traktujemy go jako dobry wstęp na kolejne 5 lat.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.