Budżet Wejherowa na 2024 rok uchwalony

Budżet miasta przygotowany przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta wraz z wnioskami zgłoszonymi przez radnych Wolę Wejherowo został przyjęty 19 grudnia przez całą Radę jednogłośnie, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Mijający rok, mimo trudności, był dla Wejherowa czasem dużych i strategicznych inwestycji. W 2024 r. będą one kontynuowane i dokańczane. W najbliższych latach władze miasta dużo większy nacisk położą na zadania o charakterze lokalnym – inwestycje dzielnicowe i osiedlowe. Już w 2024 roku zostanie wykonany remont lub modernizacja 10 ulic lokalnych.

 

Plan na 2024 rok

Inwestycje – wydatki związane z inwestycjami zaplanowano w przyszłym roku na prawie 60 mln zł
Inwestycje drogowe – prawie 50 mln zł, co stanowi ponad 80 procent wszystkich wydatków m.in.:
•kontynuacja budowy „Węzła ZRYW”, bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi,
• zakończenie budowy ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,
• zakończenie przebudowy ul. Niskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy i budowy kładki pieszo – rowerowej na rzece Redzie,
• kontynuacja budowy nowego połączenia ul. Budowlanych z ul. Przemysłową i drogą wojewódzką
• budowa drogi dojazdowej do Wzgórza Przedsiębiorczości
• Remonty i modernizacje dróg osiedlowych i w dzielnicach:
1. skrzyżowanie ulic: Derdowskiego, Narutowicza, i Słoneczna
2. ul. Derdowskiego
3. ul. Kochanowskiego
4. ul. Kociewska
5. 3 nitka wzdłuż ul. Gdańskiej za ekranem dźwiękochłonnym
6. ul. Bema
7. ul. Gniewowska
8. I etap ul. Roszczynialskiego oraz prace projektowe przebudowy całej ulicy wraz z zbiornikiem retencyjnym
9. ul. Łegowskiego na osiedlu Sucharskiego i nowy łącznik do Węzła Działki (zadanie wieloletnie)
10. ul. Krofeya przy obiekcie rekreacyjno-sportowym
• bieżące remonty dróg i chodników oraz utrzymanie dróg gruntowych
• prace projektowe – ul. Hallera

Inwestycje inne:

•zakończenie budowy nowego budynku komunalnego
• remont zabytkowego budynku przedszkola przy ul. Bukowej 1A.

Ekologia

• przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji
• edukacja ekologiczna dla dzieci
• pomiar zanieczyszczenie i jakości powietrza za pomocą 6 mierników
•dofinansowanie dla osób fizycznych, które usuwają azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk.
• Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie w 2024 roku będzie kontynuował swoje działania w Ekofabryce w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców Wejherowa z zakresu ochrony środowiska, życia zero waste, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu i upcyklingu oraz zmian klimatu.
• wzmocnienie działań z zakresu ochrony środowiska poprzez utworzenie EkoPatrolu w Gminie Miasta Wejherowa i zakup samochodu z przedziałem dla zwierząt

Dofinansowanie remontów i renowacji zabytków – 186 tys. zł

Niezmiennie w strukturze wydatków największy mają działy pomoc społeczna oraz oświata i wychowanie. Stanowią aż 48 % wszystkich wydatków budżetowych.
• Oświata – prawie 95,4 mln zł, z czego wstępna subwencja ogólna – część oświatowa to kwota 56,4 mln zł oraz dotacje w wys. ok. 2 mln zł.
• Pomoc społeczna – budżet MOPS wynosi ok. 45 mln zł
• Miasto będzie wspierało rozwój kultury, sportu i zadania społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń

 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

– W obecnej kadencji skupiliśmy się na realizacji wielkich, strategicznych i kosztownych inwestycji, które znacząco zmieniają Wejherowo i rozwiązują problemy na przyszłość. Należało podjąć to ambitne wyzwanie również dlatego, że były dostępne dotacje zewnętrzne, które skutecznie pozyskaliśmy. Nie mogliśmy zmarnować tej szansy na środki dla Wejherowa. W roku 2024 i kolejnych latach będziemy je dokańczali. W kolejnej kadencji chcemy bardziej zwrócić się ku zadaniom mniejszym, lokalnym, inwestycjom dzielnicowym i osiedlowym. Jest to już bardzo widoczne w budżecie na 2024 rok.
Przyszłoroczny budżet miasta przygotowaliśmy w warunkach
dużej niepewności, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Budżet w 2024 roku zapewnia stabilne funkcjonowanie miasta i pomimo niezależnych od nas problemów finansowych utrzymujemy rozwój Wejherowa – na inwestycje wydamy prawie 60 mln zł. Dzięki naszemu doświadczeniu i przygotowaniu na te zadania zdobyliśmy dofinansowanie zewnętrzne w roku 2024 w łącznej wysokości prawe 34. milionów złotych, co oznacza, że 56 procent pieniędzy na inwestycje pochodzi z dotacji. Staramy się podejmować rozważne decyzje, gdyż te rzutują na kolejne lata. Szukamy dodatkowych możliwości pozyskania funduszy, jak też oszczędzamy, co odzwierciedla się w ograniczeniu niektórych wydatków. Dokładamy wszelkich starań w utrzymanie dyscypliny finansowej. Sytuacja z jaką przyszło nam się zmierzyć w obecnym czasie jest trudna, ale jesteśmy optymistami. Z uwagą obserwujemy też działania nowego rządu, który zawsze ma ogromny wpływ na sytuację w samorządach, przede wszystkim na plany urealnienia dochodów w stosunku do ustawowych zadań i wydatków.
Przyszłoroczny budżet miasta przygotowaliśmy w warunkach dużej niepewności, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet w 2024 roku zapewnia stabilne funkcjonowanie miasta i pomimo niezależnych od nas problemów finansowych utrzymujemy rozwój Wejherowa – na inwestycje wydamy prawie 60 mln zł. Dzięki naszemu doświadczeniu i przygotowaniu na te zadania zdobyliśmy dofinansowanie zewnętrzne w roku 2024 w łącznej wysokości prawie 34. milionów złotych, co oznacza, że 56 procent pieniędzy na inwestycje pochodzi z dotacji. Dzięki tym dotacjom realizacja inwestycji będzie możliwa bez podwyżki lokalnych podatków w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.