Nowoczesny system

Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków

Zakończyła się modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze, koło Rumi, na terenie gminy Kosakowo. Wybudowano nowe oraz zmodernizowano już istniejące obiekty technologiczne, które mają umożliwić stabilne i skuteczne oczyszczanie ścieków wytwarzanych m.in. w Wejherowie.

 

Fot. PEWiK
Fot. PEWiK

Oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” stanowi najważniejszy element systemu kanalizacyjnego obejmującego miasta: Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo, gminę wiejską Wejherowo, część gminy Puck, gminę Kosakowo oraz gminę Szemud. Modernizacja tego obiektu zapewni optymalne warunki fermentacji osadu, czego jednym z efektów będzie istotne zwiększenie produkcji biogazu, a w rezultacie energii elektrycznej i cieplnej. Pozwoli to podwyższyć samowystarczalność energetyczną oczyszczalni z obecnych ok. 50 do ok. 70 proc., a tym samym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne w myśl filozofii gospodarki obiegu zamkniętego.
Wartość projektu „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” wyniosła łącznie 93 mln zł brutto, w tym 53,5 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Spójności, a 19 mln zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Obiekt powstał w latach sześćdziesiątych, zapewniając początkowo jedynie mechaniczne oczyszczanie ścieków. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przepisy dotyczące jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska uległy zaostrzeniu, w związku z czym konieczne stało się przeprowadzenie kolejnej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.

W oddaniu do użytku zmodernizowanych obiektów oczyszczalni uczestniczyła m.in. Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta Wejherowa oraz Przemysław Kiedrowski, wójt Gminy Wejherowo.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.