Zima pod kontrolą

Powołano Miejski Zespół Koordynacyjny

Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie rozmawiali o zasadach zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta w sezonie 2023/2024.

 

Podczas spotkania zespołu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie sekretarz miasta Bogusław Suwara poinformował o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej. Zespołowi przewodniczy Beata Rutkiewicz – zastępca prezydenta miasta, a jej zastępcą jest Stanisław Brzozowski – kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Wejherowie.
Pełnomocnikami przewodniczącej Zespołu Koordynacyjnego są: Jarosław Jędrzejewski (dyrektor WZNK) – ds. wykonawstwa i Zenon Hinca (komendant Strazy Miejskiej) – ds. organizacyjno-technicznych. Ponadto w skład zespołu wchodzą: Patrycja Falkowska, Leszek Miś, Czesław Kordel, kom. Marek Koniewski, Jerzy Wyczyński i Daniel Plizga.
W trakcie posiedzenia szefowa Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego Patrycja Falkowska przypomniała zasady zimowego utrzymania dróg, w tym kolejność utrzymania dróg oraz ramy czasowe, obowiązujące poszczególne kategorie dróg.
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji odpowiedzialni za utrzymanie dróg i członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.