Drogi i baza oświatowa to najpilniejsze zadania

W uchwalonym w styczniu budżecie gminy Łęczyce na 2014 rok ponad 6 mln zł przeznaczono na inwestycje. Gminie udało się zmniejszyć zadłużenie, które na początku kadencji samorządu hamowało rozwój gminy i planowanie nowych przedsięwzięć. W tym roku będzie ich sporo, m.in. kilka najważniejszych inwestycji oświatowych i drogowych.

Powstające w Strzebielinie Osiedlu gimnazjum rozpocznie działalność 1 września br.
Powstające w Strzebielinie Osiedlu gimnazjum rozpocznie działalność 1 września br.

– Mamy wreszcie większe możliwości rozwoju, bo udało nam się wyjść z dużego zadłużenia – wyjaśnia wójt gminy Łęczyce, Piotr Wittbrodt. – Na początku tej kadencji samorządu, czyli w 2010 roku, zadłużenie gminy wynosiło 15,3 mln zł. M.in. z tego powodu nie mogliśmy zaciągnąć kredytu, niezbędnego do realizowania ważnych inwestycji. Zmniejszyliśmy zadłużenie do ok. 10,3 miliona złotych, a zaplanowana na ten rok pożyczka i kredyt w łącznej wysokości 3 mln złotych umożliwi utrzymanie odpowiedniego tempa rozwoju gminy oraz zbilansowanie budżetu. Zależy nam zwłaszcza na dokończeniu rozpoczętych inwestycji i realizacji tych na, które udało się podpisać umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

Z FUNDUSZY UNIJNYCH
Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 955 000 zł oraz w wysokości 1 045 000 zł z Europejskiego Funduszu Edukacyjnego na dokończenie zadania inwestycyjnego w oświacie. Oprócz tego gmina skorzysta z dofinansowania ze środków unijnych, ponieważ z powodzeniem złożyła kilka wniosków o wsparcie z funduszy UE. Już wiadomo, że otrzyma je kilka gminnych inwestycji (piszemy o tym poniżej), a niektóre czekają jeszcze na decyzje.

GIMNAZJUM, SALA I BIBLIOTEKA
Pieniądze są potrzebne zwłaszcza na budowę gimnazjum w Strzebielinie, tuż obok szkoły podstawowej (ZKiW). Zadanie w całości realizowane ze środków własnych, dla dotrzymania terminu zaciągamy pożyczkę w wysokości 1,0 mln zł z EFE. Sprawa jest pilna, ponieważ gotowe gimnazjum ma rozpocząć działalność 1 września tego roku.
Od otrzymania dotacji uzależnione jest rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie. Obecnie trwa procedura o wydanie pozwolenia na budowę. W maju br. będziemy wnioskować do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie. Jeżeli wniosek się powiedzie budowa ruszy jeszcze w tym roku.  
W fazie projektowania jest szkolno-publiczna biblioteka w Brzeźnie Lęborskim, która zostanie dobudowana do budynku szkoły. Wcześniej plany zrealizowania tej inwestycji z różnych powodów nie powiodły się, teraz jest szansa na bibliotekę i czytelnię o łącznej powierzchni ok. 160 m kw. Obiekt ten jest bardzo potrzebny środowisku. Wniosek o środki zewnętrzne przygotowujemy na majowy nabór poprzez LGR.

DROGI GMINNE I POWIATOWE
– Bardzo ważnym zadaniem jest budowa i przebudowa dróg na terenie gminy – podkreśla wójt Piotr Wittbrodt. – W miarę możliwości finansowych, pieniądze przeznaczamy głównie na drogi gminne, ale także na drogi powiatowe na terenie gminy Łęczyce. W tym roku postanowiliśmy wesprzeć samorząd powiatowy kwotą 400 tys. zł, dokładając się do  modernizacji drogi Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez Rozłazino. Oprócz nowej nawierzchni jezdni na odcinku ponad kilometra, powstały tam również chodniki.
– Co ciekawe, na tej drodze zbudowano pierwsze w naszej gminie rondo – dodaje wójt Wittbrodt. – Inwestycja jest już zakończona, ale nie zakończyły się jeszcze procedury, związane z odbiorem technicznym i rozliczeniem. Zakończenie wszelkich prac, odbiory i płatności zgodnie z umową zakończą się do 31 maja br.  
Jak informuje wójt Łęczyc, gmina dołoży się też do remontu innej powiatowej drogi biegnącej przez Kaczkowo. Nowa nawierzchnię otrzyma tam odcinek o długości 1,6 km, a udział gminy ma wynieść ok. 300 tys. zł.
Budowane i remontowane będą też drogi gminne. Planuje się dokończenie prac na ul. Długiej w Bożympolu Wielkim za 279 tys. zł (koszt całej inwestycji wynosi 749 tys. zł), a także kontynuację budowy ul. Sienkiewicza w Strzebielinie. Kolejny ponad 400-metrowy odcinek tej ulicy będzie realizowany w drugiej połowie tego roku w br. zostaną wykonane projekty dla ulic Kostrzewy w Łęczycach, Kwiatowej w Bożympolu Wlk., M. Curie-Skłodowskiej w Strzebielinie (dojście do Gimnazjum) oraz Paraszyńskiej w Bożympolu Małym (chodniki).
W ramach remontów kilka dróg zostanie utwardzonych płytami. W Łęczycach będzie to ulica Polna, Pocztowa i Młynarska; w Rozłazinie – Kwiatowa i Słoneczna; w Bożympolu Wielkim – Rzemieślnicza, a w Bożympolu Małym – Paraszyńska i Lotników.  W Strzebielinie Osiedlu płytami utwardzona zostanie  ul. Słoneczna, natomiast w Brzeźnie Lęborskim droga wewnętrzna od kościoła w stronę osiedla. Łącznie na te prace wydamy około 340 tys. zł.

FUNDUSZ SOŁECKI
Oprócz inwestycji oświatowych i drogowych, realizowane będą tez inne zdania, takie jak choćby przebudowa budynku poszkolnego w Dzięcielcu i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne. Po zrealizowaniu tego zdania z finansowym udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego, powstanie tam 7 mieszkań. Ciekawą inicjatywą, zaplanowaną na ten rok jest estetyzacja centrum wsi Bożepole Wielkie, zainicjowana przez samorząd sołecki. O tych planach napiszemy w najbliższym czasie. Dodajmy tylko, że w gminie Łęczyce od początku tej kadencji funkcjonuje fundusz sołecki.
– Każde z 18 sołectw realizuje zadania, o których decyduje samorząd sołecki – wyjaśnia wójt Wittbrodt. – W sumie na tego rodzaju działania przeznaczyliśmy w budżecie gminnym ponad 328 tysięcy złotych.
W sołectwach gminy Łężyce odbywają się obecnie zebrania wiejskie z udziałem wójta gminy, radnych oraz mieszkańców. To najlepsza okazja, żeby podyskutować o najważniejszych i najpilniejszych zadaniach do zrealizowania.

AK.

Zadania, na które gmina Łęczyce otrzyma dofinansowanie z funduszy UE zł (75% dofinansowania):
•  Budowa parku wiejskiego w Bożympolu  
– koszt ponad 790 tys.
•  Przebudowa kompleksu boisk, wraz z budową
małej architektury
– w Rozłazinie – koszt 225 tys. zł
– w Łęczycach – koszt 480 tys. zł

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.