Współdziałanie praktyków i naukowców

Wejherowo nawiązało współpracę z uczelnią w Poznaniu

Wejherowo będzie współpracować z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Umowa między poznańską uczelnią a wejherowskim urzędem ma na celu rozwijanie współpracy m.in. w zakresie działalności edukacyjnej oraz realizacji programu prac badawczych i wdrożeniowych, których efekty mogą pomóc we wzmocnieniu zarządzania miastem.

 

Porozumienie o współpracy podpisali w wejherowskim Ratuszu dr Dorota Jabłońska-Mazurek, dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Podpisany dokument umożliwi również studentom odbywanie praktyk zawodowych oraz zajęć terenowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.
– Podpisaliśmy porozumienie z uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu, co jest niezwykle istotnym zagadnieniem – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Będziemy współpracować zarówno na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej, jak i w kwestii praktyk dla studentów.
Natomiast dziekan dr Dorota Jabłońska-Mazurek stwierdziła, że zaszczytem dla Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z kierunkami, którymi interesują się samorządy, jest podpisanie porozumienia, które umożliwi naszym studentom współpracę z różnymi instytucjami.
W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także: Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Bogusław Suwara, sekretarz miasta oraz Iwona Piastowska, kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego UM w Wejherowie.
Celem podpisanego porozumienia jest podnoszenie świadomości bezpieczeństwa, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka.
W ramach porozumienia urząd włączy się w organizację przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych uczelni na wspólnie organizowanych m.in. kongresach, konferencjach, sympozjach, prelekcjach. Umożliwi odbywanie studentom uczelni praktyk zawodowych czy zajęć terenowych. Z kolei uczelnia m.in. umożliwi pracownikom urzędu uczestnictwo w konferencjach, sesjach naukowych i innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.