W Wejherowie powstał EkoPatrol

Ochrona środowiska

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisali umowę o „Wzmocnieniu działań z zakresu ochrony środowiska poprzez utworzenie EkoPatrolu w Gminie Miasta Wejherowa i zakup samochodu z przedziałem dla zwierząt”.

 

Interwencje związane ze zwierzętami, kontrola nieruchomości pod kątem gospodarowania odpadami komunalnych, kontrola rejonów rzeki Redy i Cedronu pod kątem zanieczyszczania wód, kontrola składowisk odpadów – takimi m.in. zagadnieniami będzie zajmował się EkoPatrol, powołany w ramach Straży Miejskiej w Wejherowie. Wejherowscy strażnicy otrzymają samochód, dostosowany do transportu zwierząt.
– Aktualnie na terenie miasta nie ma patrolu, który zajmowałby się wyłącznie sprawami ochrony środowiska, kontrolą odpadów czy ochroną i opieką nad zwierzętami – wyjaśnia Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska realizowane są jako zadania dodatkowe i wykonywane poprzez patrole Straży Miejskiej. Wydzielenie w jej strukturach oddzielnego, dobrze wyposażonego i przeszkolonego patrolu przyczyni się do zwiększenia intensywności i jakości realizacji przedmiotowych zadań.
– Jest to bardzo ważny i cenny projekt dla Wejherowa, w którym finansujemy utworzenie EkoPatrolu. Straż Miejska angażuje się w działania ekologiczne i w edukację ekologiczną, stąd też decyzja o przyznaniu miastu dotacji w wysokości 180 tys. zł, która zostanie wykorzystana na zakup samochodu z przedziałem dla zwierząt – mówi Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW.
Działania EkoPatrolu ukierunkowane zostaną na realizację zadań w trzech głównych kategoriach: ochrona środowiska – ziemia, przyroda, woda i powietrze, kontrola odpadów oraz ochrona i opieka nad zwierzętami.
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta wyjaśnia, że efektem ekologicznym będą również prowadzone przez Straż Miejską różnorodne działania edukacyjno-ekologiczne w szkołach, promowanie postaw proekologicznych, kształtowanie postawy szacunku dla przyrody oraz motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.
Natomiast Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie podkreśla, że ważnym efektem ekologicznym będą działania informujące o obowiązkach i zadaniach nałożonych na mieszkańców miasta, a także informacje o zasadach kontroli i innych działań mających wpływ na ochronę środowiska. Do patrolu ekologicznego wydzielonych zostanie czterech funkcjonariuszy, a ich głównym działaniem będzie prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach, których organem prowadzącym jest miasto.
– Możemy się pochwalić, że nie mamy tzw. dzikich wysypisk. Nie chcemy też dopuścić, aby powstawały tu składowiska odpadów niebezpiecznych. Dlatego zadaniem patrolu będzie monitorowanie miasta pod tym kątem, jak również szczegółowa kontrola czym mieszkańcy palą w przydomowych piecach – dodaje Z. Hinca.
– W Wejherowie stawiamy na ekologię – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Z działaniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego, w miarę naszych możliwości, wychodzimy coraz szerzej. Dotujemy wymianę pieców, promujemy aktywny i zdrowy sposób komunikacji w mieście w ramach m.in. „Rowerowego Maja”, mieszkańcy otrzymują sadzonki drzew i krzewów, rozdawane są woreczki na warzywa i owoce, a także zbierane są puste doniczki do ponownego wykorzystania. Każdy z nas może być eko i wprowadzać do swojego życia ekologiczne nawyki. Przed dwoma laty oddaliśmy do użytku Ekofabrykę, nowoczesne miejsce gospodarowania odpadami, pełniące także Centrum Edukacji Ekologicznej. Centrum otwarte jest dla każdego, kto interesuje się ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowania.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.