Stawiają na młodzież

Jedną z najprężniejszych organizacji w powiecie wejherowskim jest Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców. To jednocześnie najstarsza i największa organizacja samorządu gospodarczego na terenie naszego miasta i powiatu.

– Nasz cech zrzesza około trzystu zakładów usługowych i produkcyjnych, które zatrudniają ponad 4 tysiące pracowników – informuje Brunon Gajewski, pełniący od wielu lat funkcję Starszego Cechu (działa w organizacji od 1960 roku). – Rzemieślnicy zrzeszeni w naszej organizacji szkolą obecnie 920 uczniów w około 30 zawodach. Działalność oświatowa i szkoleniowa jest dla nas bardzo ważna, ponieważ ważna jest dla nas młodzież. Dlatego m.in. oprócz organizowania kursów, w 2006 roku otworzyliśmy pierwszą Niepubliczną Szkołę Rzemiosła w Wejherowie, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Obecnie mamy 400 uczniów, którzy za tydzień rozpoczną kolejny rok szkolny w siedzibie przy ul. Kalwaryjskiej.

Dokładnie osiem lat temu, 27 sierpnia 2003 roku odsłonięto figurę św. Józefa. Poświęcił ją ówczesny wieloletni kapelan wejherowskich rzemieślników – ks. Bogusław Żurawski.
Dokładnie osiem lat temu, 27 sierpnia 2003 roku odsłonięto figurę św. Józefa. Poświęcił ją ówczesny wieloletni kapelan wejherowskich rzemieślników – ks. Bogusław Żurawski.

– Nasza organizacja posiada status Niepublicznej Placówki Oświatowej i jest wpisana do właściwego rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie – mówi dyrektor Krzysztof Seroczyński, kierujący biurem Cechu. – Pozwala nam to przygotowywać młodzież do egzaminów czeladniczych i przyuczać do zawodu osoby dorosłe. Organizujemy egzaminy zawodowe, mamy też agencję zatrudnienia, która pomaga zarówno poszukującym pracę, jak i pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych i dyspozycyjnych pracowników.
Nie sposób opisać wszystkich realizowanych zadań i projektów (w tym międzynarodowych), ponieważ jest ich bardzo wiele. Efektem działań jest m.in. Punkt Informacji Funduszy Europejskich, działający dokładnie od dwóch lat.

Chociaż Dom Rzemiosł wygląda jak nowy, już od 1958 r. w tym budynku mieści się siedziba wejherowskiego Cechu.
Chociaż Dom Rzemiosł wygląda jak nowy, już od 1958 r. w tym budynku mieści się siedziba wejherowskiego Cechu.

Wejherowski Cech stawia na młodzież i szkolnictwo zawodowe, ale nie zapomina o starszych członkach organizacji, w tym wieloletnich działaczach. Bardzo ważne jest też kultywowanie tradycji i udział w ważnych wydarzeniach w mieście i powiecie.
Organizacja rzemieślnicza zawsze pełniła i pełni rolę integrującą środowisko. Poza intensywną pracą jest czas na zabawę, wspólne wycieczki oraz świętowanie rocznic i ważnych wydarzeń. Najważniejszym świętem jest 19 marca, dzień patrona rzemieślników – św. Józefa. Nie bez powodu na dziedzińcu przed odnowioną i pięknie utrzymaną siedzibą Cechu przy ul. Hallera, znajduje się figura św. Józefa. W tym tygodniu mija ósma rocznica jej uroczystego odsłonięcia.
AK

HISTORIA CECHU
Oto najważniejsze wydarzenia w powojennej historii wejherowskiego Cechu Rzemiosł:
1 września 1950 r. – powstał Cech Rzemiosł Różnych w Wejherowie, zrzeszający 178 zakładów rzemieślniczych (44 zakłady krawieckie, 32 szewskie, 27 stolarskie, 6 malarskie, 18 ślusarskie, 17 piekarskie, 13 fryzjerskie, 8 kowalskie, 7 młynarskie i 6 rzeźnicze)
sierpień 1958 r. – otwarto Dom Rzemiosł przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (obecnie Hallera), który do dzisiaj jest siedzibą organizacji
1959 r. – rozpoczęcie działalności szkoleniowo-oświatowej: otwarto Wieczorową Szkołę Zawodową, rozpoczęto prowadzenie kursów czeladniczych i mistrzowskich, reaktywowano komisje egzaminacyjne
27 maja 1990 r. – pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce – Cech Rzemiosł wystawia swoich kandydatów, uzyskując 4 mandaty w Radzie Miasta. Cztery lata później przedstawiciele wejherowskiego Cechu zasiadają również w kilku Radach Gmin. Do dzisiaj rzemieślnicy są obecni we władzach lokalnych.
1 września 1993 r. – powołanie Ośrodka Kursowego, organizującego szkolenia zawodowe
1994 r. – wejherowski Cech jest organizatorem 13. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę z udziałem przedstawicieli 350 cechów; delegacji rzemieślników z Wejherowa przewodzi ks. Bogusław Żurawski, kapelan Cechu Rzemiosł Różnych
1997 r. – powstanie Akademii Rzemiosła Ziemi Wejherowskiej – współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Szkołą Handlową w Danii – wprowadzenie programu edukacyjnego MERKURY (wiedza z marketingu, zarządzania i kontroli finansów)
1999 r. – zmiana nazwy na Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców
2000 r. – Starszy Cechu Brunon Gajewski otrzymuje w Warszawie najwyższe odznaczenie – Szablę Kilińskiego
2002 – międzynarodowe spotkania – wizyta rzemieślników z Niemiec i Włoch, kontynuowane w następnych lata; wymiana młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci
27 sierpnia 2003 – poświęcenie figury św. Józefa przed siedzibą Cechu w Wejherowie
1 września 2006 r. – inauguracja pierwszej niepublicznej szkoły zawodowej w powiecie wejherowskiej, prowadzonej przez Cech (naukę podjęło 33 uczniów)
1 września 2008 r. – Niepubliczna Szkoła Rzemiosła rozpoczyna działalność w nowej siedzibie przy ul. Kalwaryjskiej 3
15 lipca 2009 r. – otwarcie Punktu Informacji Funduszy Europejskich.

W Izbie i Samorządzie Gospodarczym
Cech w Wejherowie jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Sejmiku Samorządu Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego i Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Wejherowska organizacja rzemieślnicza współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie i Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.